Krzysztof Manuszewski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Zastępca kier. katedry

Miejsce pracy
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 236
Telefon
(58) 347 24 28

Wybrane publikacje

  • Classical coloring of graphs.

    Rozdział obejmuje klasyczne kolorowanie krawędzi i wierzołków w grafach prostych. Oprócz podstawowych definicji podane zostały najczęściej stosowane metody przybliżone oraz ich właściwości. Dodatkowo rozdział zawiera przegląd znanych benczmarków dla podanych metod w kontekście klasycznego modelu kolorowania.

  • Klasyczne kolorowanie grafów

    - Rok 2002

    Rozdział obejmuje klasyczne kolorowanie krawędzi i wierzołków w grafach pro-stych. Oprócz podstawowych definicji podane zostały najczęściej stosowanemetody przybliżone oraz ich właściwości. Dodatkowo rozdział zawiera przeglądznanych benczmarków dla podanych metod w kontekście klasycznego modelu kolo-rowania.

wyświetlono 1890 razy