Krzysztof Wilde - Osiągnięcia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda "De nihilo nihil fit"

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Marszałek Województwa Pomorskiego - 2018

 • Uzyskanie uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (nr. uprawnień: POM/0129/PWOK/12)

  Odznaczenie państwowe lub resortowe

  Przyznane przez: Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa - 2012

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę habilitacyjną

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej - 2004

 • Stypendium doktoranckie Monbusho Rządu Japońskiego, na realizację pracy doktorskiej w Uniwersytecie Tokijskim, 1992-1995

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: Stypendium doktoranckie Monbusho Rządu Japońskiego, na realizację pracy doktorskiej w Uniwersytecie Tokijskim, 1992-1995 - 1995

 • Stypendium na jeden semestr studiów w Mount Aloysius College, Pennsylvania, USA, na kierunku Computer Science/Business Administration, 1991, ufundowane przez Mount Aloysius College.

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: Stypendium na jeden semestr studiów w Mount Aloysius College, Pennsylvania, USA, na kierunku Computer Science/Business Administration, 1991, ufundowane przez Mount Aloysius College. - 1991

wyświetlono 8005 razy