Wyniki wyszukiwania dla: projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: projekt

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: projekt

 • Projekt UPGRID

  Publikacja

  - 2017

  Międzynarodowy projekt UPGRID realizowany jest w ramach programu Horyzont 2020 (H2020). Program ten to największy jak dotąd program Unii Europejskiej (UE) w zakresie badań naukowych i innowacji. W projekcie UPGRID uczestniczy 17 partnerów z 9 krajów EU. Głównym celem projektu UPGRID jest rozwój funkcjonalności, które służą integracji sieci nn oraz SN ze stroną konsumencką. W ramach projektu wybrane technologie Inteligentnych Sieci...

 • Projekt MAYDAY

  Publikacja

  Rozdział zawiera opis podstawowych zasad realziacji projektów w ramach PIW EQUAL oraz tło realizacyjne projektu MAYDAY.

 • Projekt Hoff

  Publikacja

  - 2019

  Rozdział w monografii dotyczy działalności projektowej Barbary Hoff, od 1956 roku kiedy w "Przekroju" prezentowała pojedyncze projekty sukienek, poprzez pierwszą "kolekcję masową" w 1967 roku aż do powstania marki Hoffland i stoiska " z kolekcją własną Hoff" w Juniorze w Domach towarowych Centrum w warszawie w 1977 roku

 • Projekt posadowienia rurociągu jako element projektu budowlanego

  Wymagania formalne w stosunku do dokumentacji projektowej fazy projektu budowlanego. Dokumentacja geotechniczna (w tym projekt posadowienia) jako część projektu budowlanego. Konsekwencje przyjęcia Eurokodów. Zaostrzenie wymagań formalnych w stosunku do projektu budowlanego. Aktualne wymagania prawne. Możliwe konsekwencje pomijania w dokumentacji projektowej dokumentacji posadowienia obiektu budowlanego.

 • Przykłady projektów : Projekty inwestycyjne twarde : Projekt budowy zadaszenia trybun areny sportowej w Kozłowie

  Publikacja

  - 2013

  W opracowaniu przedstawiono opis przypadku z działalności gospodarczej (ang. Case study) z obszaru działalności inwestycyjnej. Opisano przykład przygotowania i realizacji pro-jektu który zaliczany jest do kategorii „twardych” tj. wynik projektu ma charakter materialny. Przedmiotem opisu i analiz jest projekt budowy zadaszenia trybun areny sportowej w Kozło-wie, który był podprojektem większego projektu, który obejmował przebudowę...

 • Design and investigations of a micro-turbine flow part

  -generative micro-power plant with the HFE7100 as a working medium was designed and built for experimental investigations. The heat output of the plant was assumed equal to 20 kW, while the electric output amounted to about 3kW.In the paper a multi-stage micro-turbine with partial admission of all the stages is described in detail and the results of the particular experimental investigations and numerical calculations are shown,...

 • Projekt Trasy Henryka Sucharskiego.

  Publikacja

  - 2004

  Most III Tysiąclecia im. Jana Pawła II jest elementem Trasy Sucharskiego w Gdańsku, łączącej ul. Elbląską od strony południowej nad Martwą Wisłą z węzłem Wosia Budzysza i dalej portem Północnym. Most oddano do użytku w październiku 2001r. Jego budowa była, z punktu widzenia realizacji, przedsięwzięciem wysoce oryginalnym w skali kraju, gdyż to właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce zastosowano montaż wspornikowy przy budowie mostu...

 • Projekt wężownicowego wymiennika ciepła

  Przedmiotem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie konstrukcji wężownicowego wymiennika ciepła powstałej w ramach pracy inżynierskiej w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej. Podstawowym założeniem pracy było zoptymalizowanie aparatu cieplnego w taki sposób, aby możliwe było jak najefektywniejsze przekazywanie ciepła do przepływającego płynu. Oparto się tu przede wszystkim na rozważaniach dotyczących wpływu modyfikacji...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Projekt-czynnik-decyzja. Badanie czynników decyzyjnych w projektach informatycznych i ich wpływu na powodzenie projektów

  Publikacja

  Celem artykułu jest wskazanie przez autorów na konieczność pogłębienia, usystematyzowania oraz skodyfikowania wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej zarządzania projektami informatycznymi w obszarze podejmowania decyzji kierowniczych. Zakres podejmowanych decyzji przez kierowników podlega stałemu przyrostowi. Kierownicy projektów podejmują decyzje już nie tylko w ramach klasycznego trójkąta ograniczeń, na który składa się...

 • Krajobraz wiejski jako projekt zbiorowy

  W artykule podjęto rozważania nad znaczeniem sfery zbiorowych wyobrażeń dla zachowania ładu przestrzennego obszarów wiejskich. Celowość badania wynika z efektów przestrzennych transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku. Rozwojowi pozarolniczego zagospodarowania i użytkowania obszarów wiejskich towarzyszy zjawisko dezintegracji przestrzennej, zanik lokalnych cech krajobrazu oraz wzrost zagrożeń ekologicznych i społecznych. Wynika...

  Pełny tekst w portalu

 • Monocykl elektryczny – projekt i realizacja

  W ostatnich czasach zaobserwować można rozwój pojazdów elektrycznych. Czynnikami, które pozytywnie wpływają na to zjawisko jest redukcja emisji spalin oraz hałasu, które emitują standardowe pojazdy. Przy mniejszych, mobilnych konstrukcjach elektrycznych, dodatkową zaletą jest zmniejszenie problemu związanego z zatłoczeniem ulic. Artykuł przedstawia projekt oraz wykonanie monocyklu elektrycznego. Uwzględniając założenia projektowe,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Projekt silnika indukcyjnego 15-fazowego

  Publikacja

  W referacie przedstawiono analizę budowy silnika indukcyjnego klatkowego 15-fazowego przygotowywanego do pracy z przekształtnikiem 15 fazowym i sterowaniem polowym. Budowa silnika uwzględnia zagadnienia możliwości zmian charakterystyki silnika za pomocą odpowiedniego sterowania przekształtnikiem napięcia.

 • Projekt laboratorium zanurzonej wizualizacji przestrzennej

  Artykuł prezentuje koncepcję urządzenia pozwalającego na nieograniczony terytorialnie spacer po zadanym świecie wirtualnym, które ma zostać zrealizowane na Politechnice Gdańskiej do końca 2013 roku w specjalnie zbudowanym pawilonie. Urządzenie to będzie symulować autonomiczne przemieszczanie się wewnątrz sceny generowanej komputerowo. Wrażenie samodzielnego ruchu uzyskane zostanie poprzez zastosowanie mechanizmu pozwalającego na...

 • Design of a microrobotic wrist for needle laparoscopic surgery

  The paper addresses the design of a micro wrist for needle laparoscopic surgery (needlescopy) using MEMS technology and an original 3 degree of freedom, 3D architecture. Advancement in needlescopy drives the development of multi-dof micro-tools 1-2mmin diameter with 3D mobility but standard available fabricationtechniques are for 2.5D structures. The paper discusses thedevelopment steps and design solutions for the realization...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wspomaganie pracy zdalnej w projektach UE - projekt Socrates Grundtvig ''Meeting of Generations''.

  Publikacja

  Środowisko BSCW (Basic Support for Cooperative Work) jest przykładem narzędzia służącego do zarządzania projektami w Internecie. Zalety takiego narzędzia są bardzo liczne, począwszy od magazynowania informacji aż do jej wykorzystania w różnym czasie i w różnych lokalizacjach posiadających dostęp do sieci Internet. Dzięki kontrolowanemu dostępowi do dokumentów (autoryzacja podczas logowania) system wspomaga zarządzanie wieloma...

 • Integracja systemów bezpieczeństwa transportu - projekt ZEUS

  W 2007 roku Minister Nauki zamówił trzyletni projekt badawczy pt. "Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu", a jego realizację powierzyłkonsorcjum w składzie; Politechnika Gdańska - generalny wykonawca, transport drogowy, Politechnika Śląska - transport kolejowy,Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie - transport lotniczy oraz Akademia Morska w Szczecinie - transport wodny. Zadaniem autorówjest opracowanie modelu...

 • Projekt i implementacja rejestratora parametrów pojazdu

  Publikacja

  - Logistyka - 2014

  Projektowany rejestrator jest cyfrowym urządzeniem elektronicznym, które może w czasie rzeczywistym zbierać dane o stanie pojazdu, a także przechowywać je do późniejszej obróbki. Urządzenie takie może posłużyć do analizy przejazdu pod względem dynamiki czy ekonomii jazdy, a nawet pomóc w zapobieganiu wypadkom samochodowym i radzeniu sobie z ich skutkami [4][5]. W poniższym artykule opisano proces tworzenia rejestratora w oparciu...

 • Projekt i budowa uniwersalnego sterownika programowalnego

  Artykuł opisuje projekt i realizację niskobudżetowego ale zarazem funkcjonalnego i uniwersalnego kompaktowego sterownika programowalnego PLC (ang. Programmable Logic Controller) oraz dedykowanej aplikacji narzędziowej umożliwiającej jego elastyczne oprogramowanie. Przedstawiany sterownik bazuje na jednostce centralnej w postaci 32-bitowego mikrokontrolera ARM firmy STMicroelectronics oraz wyposażony jest w standardowe peryferia...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • PROJEKT REALIZACJI SYSTEMU ZAMÓWIENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  W artykule omówiony zagadnienia branży TSL, organizacji, zarządzania przedsiębiorstwie. Opracowano system realizacji zamówienia klienta w przedsiębiorstwie z wprowadzeniem możliwości usprawnień danego procesu. Wykonano charakterystykę zakładu i przeanalizowano przebieg procesu zamówienia, z wyszczególnieniem zakłóceń.

 • Promocja elektrycznego transportu miejskiego : Projekt Trolley

  Artykuł poświęcono programowi Trolley. Jest to program mający na celu popularyzację komunikacji trolejbusowej, finansowany ze środków Unii Europejskiej. Biorą w nim udział instytucje i firmy związane z komunikacją trolejbusową z Gdyni, Salzburga (Austria), Szegedu (Węgry), Brna (Republika Czeska), Parmy (Włochy), Eberswalde i Lipska (Niemcy)

 • Projekt łożyska ślizgowego przenośnika ślimakowego cukrowni

  Publikacja

  Wykonano ekspertyzę warunków pracy łożysk przenośnika ślimakowego. Opracowano dokumentację modernizacji łożysk. Pracę wdrożono.

 • Wybrane przedsięwzięcia inwestycyjne - projekt Lyon Confluence

  Publikacja

  Artykuł opisuje proces planowania i wdrożenia projektu Lyon Confluence oraz jego wpływ na rozwój miasta i regionu

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Projekt Sachalin 1. Rosja - Daleki Wschód

  Przedstawiono podstawowe rozwiązania w zakresie projektu Sachalin 1. Omówiono warunki budowlane i ich wpływ na przebieg projektu. Logistyka, wsparcie, element międzynarodowy.

 • Projekt netBaltic - cele i zaproponowane rozwiązania

  Celem projektu netBaltic było pokazanie realizowalności szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na morzu, umożliwiającej wdrożenie wielu nowych usług i aplikacji, w tym aplikacji dedykowanych dla środowisk morskich, zapewniających poprawę bezpieczeństwa i efektywności żeglugi. Prace w ramach projektu byly realizowane - przy istotnym finansowaniu przez NCBR w ramach Programu Badań Stosowanych - przez zespoły badawcze z Wydziału...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Komputerowy projekt oświetlenia elektrycznego boiska piłkarskiego

  W artykule przedstawiono wybrane elementy komputerowego projektu oświetlenia elektrycznego boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej. Obliczenia i wizualizacje wykonano z wykorzystaniem programu DIALux. W projekcie uwzględniono zalecenia m.in. FIFA i UEFA.

 • Projekt COPSIMO - nowe techniki dystrybucji multimediów

  Publikacja

  Przedstawiono założenia, realizowanego z udziałem Katedry Systemów Multimedialnych, projektu europejskiego COPSIMO, którego celem jest opracowanie sieci typu peer-to-peer, umożliwiającej wymianę nagrań multimedialnych na terenie krajów Unii Europejskiej. Sieć ta będzie zbudowana z wykorzystaniem architektury niewykorzystującej serwerów centralnych i wyposażona w mechanizmy zabezpieczające prawa autorskie twórców.

 • Projekt COPSIMO - nowe technologie dystrybucji multimediów

  Publikacja

  W komunikacie przedstawiono założenia, realizowanego z udziałem Katedry Systemów Multimedialnych, projektu europejskiego COPSIMO, którego celem jest opracowanie sieci typu peer-to-peer, umożliwiającej wymianę nagrań multimedialnych na terenie krajów Unii Europejskiej. Sieć ta będzie zbudowana z wykorzystaniem architektury niewykorzystującej serwerów centralnych i wyposażona w mechanizmy zabezpieczające prawa autorskie twórców.

 • Projekt narzędzia typu guide-shoe w ramach Projektu NCBiR - testy otworowe

  Artykuł opisuje przebieg realizacji projektu mającego na celu stworzenie nowego typu narzędzia otworowego. Projekt ten o akronimie „PPPI” realizowany jest w ramach programu strategicznego „Blue Gas” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat problemów, którym przeciwdziałać ma projektowane narzędzie, opis wykonanych dotychczas prac oraz wstępne wyniki z przeprowadzonych badań na wywierconych...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Projekt CURE - wykorzystanie technik kształcenia na odległość

  Zaprezentowano projekt CURE, który został złożony do Komisji Europejskiej w ramach konkursu na Centra Doskonałości (NAS-2) w V Programie Ramowym Unii Europejskiej. Projekt został zaakceptowany i otrzymał dofinansowanie na trzy lata (2002-2005). W projekcie CURE zastosowane będą techniki kształcenia na odległość. Wybrane przedmioty na studiach doktoranckich i podyplomowych oferowane będą z wykorzystaniem systemów wspomagających...

 • Projekt aparatu kierowniczego Elektrowni Wodnej Świnna Poręba

  Publikacja

  Wykonano projekt, obliczenia i dokumentację warsztatowo-technologiczną nowego oryginalnego aparatu kierowniczego. Zastosowano nowe rozwiązanie prowadzenia pierścienia regulacyjnego za pomocą obrotowych prowadnic zamocowanych na łopatach.

 • Projekt badań eksperymentalnych mimośrodowego węzła kratownicy stalowej

  W pracy zaprezentowano metodykę postępowania przy przygotowywaniu badań eksperymentalnych odwzorowujących zachowanie się prętów kratownicy wykonanej z kształtowników giętych na zimno z mimośrodami dodatnimi w węźle. Przedstawiono hipotezę badawczą oraz projekt badań składający się z trzech etapów: 1) wstępnej analizy numerycznej, 2) projektu stanowiska badawczego, 3) wstępnych badań eksperymentalnych przeprowadzonych na tzw. modelu...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Udany projekt instalacji fotowoltaicznej - jak go zrealizować?

  Publikacja

  Do tej pory instalacje fotowoltaiczne stanowiły raczej marginalne źródło energii elektrycznej w Polsce, a ich okres zwrotu szacowany był na ponad 20 lat. Wprowadzenie planowanych przez rząd regulacji prawnych i proponowanego systemu wsparcia pozwoli skrócić okres zwrotu inwestycji PV niemal 3-krotnie. Spowoduje to prawdopodobnie powstanie na terenie naszego kraju szeregu realizacji inwestycji fotowoltaicznych, mających na celu...

 • Stan przedawaryjny płyty balkonowej i projekt naprawy

  Publikacja

  Balkon wykonstruowany na belkach stalowych z wypełnieniem płyta gruzobetonową przez wiele lat nei był poddawany pracom remontowym co doprowadziło do obniżenia jegoi sprawności technicznej,a w konsekwencji do wystąpienia stanu przedawaryjnego. W artykule przedstawiono zrealizowane rozwiązanei projektowe odbudowy balkonu zuwzględnijące brak możliwości oprci płyty balkonowej bezpośrednio na murze zewnętrznym budynku

 • Nowoczesna koncepcja rozwoju transportu trolejbusowego - projekt Slide-In

  Ewolucja komunikacji trolejbusowej zachodzi w wielu europejskich miastach. Wraz z rozwojem alternatywnych źródeł zasilania (baterie trakcyjne, supekondensatory, spalinowe agregaty prądotwórcze) trolejbusy stają się mniej uzależnione od sieci trakcyjnej, a przy tym bardziej efektywne ekonomicznie. Jednoczesny rozwój autobusów elektrycznych i wiążące się z nimi problemy eksploatacyjne skłaniają do refleksji nad wykorzystaniem zalet...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wody opadowe i co dalej? Projekt standaryzowany.

  Publikacja

  Zagadnienia projektowania systemów zagospodarowania wód opadowych. Problem ograniczonej znajomości zjawisk i poziomu ryzyka - ostatecznie zawsze mieścimy się w kategorii wyboru mniejszego zła. Definiowanie wąskich gardeł systemów. Zróżnicowane traktowanie w fazie projektowania. Sprawność odbioru spływu, braki standardów w przedmiotowym zakresie. Omówienie próby Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w tym zakresie.

 • PROJEKT I IMPLEMENTACJA WIELOKANAŁOWEGO DETEKTORA BEZDECHU SENNEGO

  Diagnostyka obturacyjnego bezdechu senne-go opiera się na szczegółowym wywiadzie medycznym i badaniu polisomnograficznym. Jest ono drogie i mało kom-fortowe dla pacjenta. Opisywane urządzenie pozwala na przeniesienie procesu diagnostycznego ze specjalistycznych klinik do domu pacjenta. Całonocna rejestracja szeregu biosygnałów pozwoli na automatyczną detekcję obturacyj-nego bezdechu sennego

 • Projekt koncepcyjny i wstępny hydraulicznej wciągarki trałowej

  Publikacja

  Praca stanowi dokumentację projektu koncepcyjnego i wstępnego hydraulicznej wciągarki trałowej przeznaczonej dla małego statku rybackiego. Wciągarka ta cechuje się zwartą i stosunkowo lekką konstrukcją. Wyposażona jest w dwa silniki hydrauliczne współpracujące równolegle z jednostopniową przekładnią zębatą walcową oraz w hamulec taśmowy bębna linowego i w układacz liny.

 • Projekt oraz implementacja systemu udostępniania produktów fotogrametrycznych

  Artykuł poświęcony jest realizacji projektu informatycznego, majacego na celu budowę internetowego systemu udostępniania obrazów fotogrametrycznych.

 • PROJEKT TECHNICZNY BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU MONITOROWANIA OSOBY STARSZEJ

  Publikacja

  - 2017

  Rozwój technologii dążący do miniaturyzacji oraz coraz niższy pobór mocy urządzeń elektronicznych umożliwił rozwój sieci Wireless Body Area Network (WBAN), w której węzły znajdują się w pobliżu lub wewnątrz ciała człowieka (sensory nasobne lub wszczepione). Sieci WBAN mają szczególne zastosowanie w systemach opieki zdrowotnej, na które zapotrzebowanie jest coraz większe ze względu na starzenie się populacji w krajach wysokorozwiniętych.

 • Projekt aCiret odpowiedzią na wyzwania przemysłu 4.0

  Druga dekada XXI w. jest początkiem nowej rewolucji przemysłowej, określanej jako przemysł 4.0. Coraz powszechniejsze systemy cyberfizyczne, internet rzeczy, obliczenia i procesy sterowane w chmurze wymagają wysoko wykwalifikowanych pracowników, uzbrojonych w ogólną i specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie, wykazujących się przedsiębiorczością i inicjatywą. Problem braku odpowiedniej kadry dotyka firmy z sektora przemysłowego,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Czy projekt akustyczny wnętrza jest opracowaniem nieformalnym?

  Publikacja

  - 2005

  Przedstawiono zakres, w jakim prawo budowlane uwzględnia zagadnienia akustycznego projektowania sal. Wskazano na luki w przepisach, pozwalające na projektowanie architektoniczne obiektów o akustyce kwalifikowanej bez udziału specjalisty akustyka.

 • Projekt niezawodnej sieci Ethernet dla Radia Gdańsk

  Publikacja

  - 2005

  W referacie określono wymagania niezawodnościowe sieci komputerowej wspierającej transmisję dźwięków i wiadomości w Regionalnej Rozgłośni Radiowej (MTBF rzędu kilku lat). Przedstawiono elementy analizy niezawodności sieci i dla typowych wartości parametrów urządzeń (MTBF kilka lat), połączeń (MTBF kilkanaście lat) i struktur sieci Ethernet, określając średni czas między awariami sieci. Wykazano konieczność wprowadzenia elementów...

 • Projekt DESYME - środowisko do tworzenia usług mobilnych

  Publikacja

  - 2005

  Przedstawiono cele, aspekty techniczne i strukturę programu europejskiego DESYME. Przeanalizowano aktualny stan techniki i trudności, na jakie napotykają podmioty usiłujące wykorzystać techniki mobilne w swych przedsięwzięciach. Przedstawiono potencjalne korzyści płynące z implementacji w tych warunkach wyników projektu DESYME. Skrótowo przedstawiono architekturę proponowanych rozwiązań oraz wykorzystywane techniki. Przedstawiono...

 • Projekt systemu nagłośnieniowego z wykorzystaniem oprogramowania CATT-Acoustic.

  Publikacja

  - 2004

  W niniejszej pracy zawarto projekt modelu akustycznego sali audytoryjnej oraz weryfikację charakterystyk pola akustycznego tego modelu w oparciu o program CATT-Acoustic. W pracy przedstawiono również projekt systemu nagłośnienia modelowanej sali audytoryjnej, który z punktu widzenia właściwości akustycznych powinien zapewnić jak najlepszą zrozumiałość mowy. Dokonano analizy porównawczej pola akustycznego bez oraz z zaimplementowanym...

 • Projekt und Realisierung eines groBen Stahlbehalters fur Erdol.

  Publikacja

  - 2004

  Omówiono projekt i budowę zbiornika stalowego o pojemności 75 000 m3. Zbiornik jest dwupłaszczowy i ma podwójne dno w celu zabezpieczenia środowiska naturalnego przed skażeniem awaryjnym wyciekami ropy naftowej. Zwrócono uwagę na nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne.

 • Projekt techniczny i budowa platformy latającej typu quadrocopter

  Jedną z licznych platform latających jest pojazd typu quadrocopter. Rozwój techniki pozwala na budowanie konstrukcji przemieszczających się w wielu osiach. W artykule przedstawiono projekt, wykonanie i oprogramowanie pojazdu typu quadrocopter. Dodatkowo dokonano filtracji sygnałów pomiarowych i opracowano algorytm sterowania.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Projekt techniczny i budowa dwukołowego balansującego pojazdu mobilnego

  Publikacja

  W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój pojazdów mobilnych. W pracy przedstawiono projekt techniczny, założenia i strukturę dwukołowego balansującego pojazdu mobilnego. Następnie opisano jego konstrukcję mechaniczną i elektroniczną oraz zaprojektowano hierarchiczny układ sterowania. Poszczególne elementy składowe zaprojektowano, dobrano i połączono tworząc spójną całość. Przeprowadzono badania testowe działania pojazdu...

 • Projekt techniczny i wykonanie dwukołowego balansującego pojazdu mobilnego

  W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój pojazdów mobilnych, które znajdują coraz szersze zastosowanie w życiu codziennym i w różnych gałęziach przemysłu. W artykule przedstawiono projekt, założenia i strukturę dwukołowego balansującego pojazdu mobilnego. Następnie szczegółowo opisano jego konstrukcję mechaniczną i elektroniczną włącznie z urządzeniami pomiarowymi. Poszczególne elementy składowe zaprojektowano, dobrano...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

  Publikacja
  • M. Kwiek
  • D. Antonowicz
  • J. Brdulak
  • M. Hulicka
  • T. Jędrzejewski
  • R. Kowalski
  • E. Kulczycki
  • K. Szadkowski
  • A. Szot
  • J. Wolszczak-Derlacz

  - 2016

  Projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (i aktów towarzyszących) powstał w wyniku pracy zespołu w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) „Ustawa 2.0”.Dwa filary propozycji stanowią doskonałość naukowa, osiągana poprzez szeroko zakrojoną i przejrzystą krajową i międzynarodową konkurencję, oraz silne wsparcie państwowe, zarówno finansowe, jak i instytucjonalizujące akademicki prestiż...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Projekt i realizacja automatycznej stacji monitorowania hałasu środowiskowego

  Publikacja

  W referacie przedstawiono projekt i realizację automatycznej stacji monitorowania hałasu środowiskowego. Stanowi ona jeden z elementów tworzonego w Katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej Multimedialnego Systemu Monitorowania Hałasu. Przedstawiono ogólną budowę stacji pomiarowej oraz omówiono jej podstawową funkcjonalność. Obszerniej opisano dodatkowe możliwości stacji, do których należą: komunikacja z wykorzystaniem...