Przykłady projektów : Projekty inwestycyjne twarde : Projekt budowy zadaszenia trybun areny sportowej w Kozłowie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przykłady projektów : Projekty inwestycyjne twarde : Projekt budowy zadaszenia trybun areny sportowej w Kozłowie

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono opis przypadku z działalności gospodarczej (ang. Case study) z obszaru działalności inwestycyjnej. Opisano przykład przygotowania i realizacji pro-jektu który zaliczany jest do kategorii „twardych” tj. wynik projektu ma charakter materialny. Przedmiotem opisu i analiz jest projekt budowy zadaszenia trybun areny sportowej w Kozło-wie, który był podprojektem większego projektu, który obejmował przebudowę istniejącego stadionu miejskiego. W miejsce istniejącego stadionu powstał nowoczesny, większy, bardziej komfortowy i funkcjonalny obiekt, który w całości posiada zadaszoną widownię dla 22,5 tys. miejsc siedzących. W opisie projektu zostały krótko scharakteryzowane następujące zagad-nienia składające się na realizację projektu: 1. Karta projektu 2. Zakres projektu 3. Analiza interesariuszy 4. Plan działań oraz terminów w fazie realizacji i w fazie zamykającej projektu 5. Oszacowanie głównych zasobów wymaganych w projekcie 6. Główni dostawcy i podwykonawcy 7. Zagadnienia finansowe w projekcie 8. Plan zarządzania ryzykiem 9. Zarządzanie jakością 10. Zagadnienia organizacyjne przy budowie zadaszenia.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie projektem strony 243 - 283
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Wirkus M.: Przykłady projektów : Projekty inwestycyjne twarde : Projekt budowy zadaszenia trybun areny sportowej w Kozłowie// Zarządzanie projektem/ Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s.243-283
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi