Projekt wytycznych projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projekt wytycznych projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych

Abstrakt

Ministerstwo Infrastruktury podjęło prace dotyczące zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi, i standardów projektowania dróg. W ramach zbioru standardów opracowano także nowe „Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych”. Drugą część tego projektu stanowią „Wytyczne projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych”. W artykule przedstawiono identyfikację problemów projektowania infrastruktury dla pieszych w Polsce oraz przegląd sposobów rozwiązywania tych problemów w innych krajach. Przedstawiono również zasady projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Transport Miejski i Regionalny strony 3 - 21,
ISSN: 1732-5153
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Jamroz K., Mackun T., Gumińska L., Rożkowski J.: Projekt wytycznych projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych// Transport Miejski i Regionalny -,iss. 11 (2020), s.3-21
Źródła finansowania:
  • Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi