Projekt wytycznych projektowania infrastruktury punktowej dla pieszych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projekt wytycznych projektowania infrastruktury punktowej dla pieszych

Abstrakt

Artykuł przedstawia projekt „Wytycznych projektowania infrastruktury punktowej dla pieszych” (WRD-41-3). Wytyczne powstały jako jeden z elementów pracy podjętej przez Ministerstwo Infrastruktury, mającej na celu stworzenie standardów planowania, projektowania i utrzymywania infrastruktury drogowej. Artykuł przedstawia skondensowaną wersję opracowania wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań dla pieszych przekraczających drogi, torowiska tramwajowe i linie kolejowe. Istotnym elementem bezpieczeństwa pieszych jest zapewnienie pól widoczności, krótkich przejść dla pieszych i stosownych elementów organizacji ruchu. W artykule przedstawiono metodę wyboru optymalnego rozwiązania w zakresie typu przejścia dla pieszych.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Transport Miejski i Regionalny strony 22 - 35,
ISSN: 1732-5153
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Mackun T., Jamroz K., Gobis A., Bała-Żółtowska J.: Projekt wytycznych projektowania infrastruktury punktowej dla pieszych// Transport Miejski i Regionalny -,iss. 11 (2020), s.22-35
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi