Search results for: projekt - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: projekt

Search results for: projekt

 • Projekt UPGRID

  Publication

  - Year 2017

  Międzynarodowy projekt UPGRID realizowany jest w ramach programu Horyzont 2020 (H2020). Program ten to największy jak dotąd program Unii Europejskiej (UE) w zakresie badań naukowych i innowacji. W projekcie UPGRID uczestniczy 17 partnerów z 9 krajów EU. Głównym celem projektu UPGRID jest rozwój funkcjonalności, które służą integracji sieci nn oraz SN ze stroną konsumencką. W ramach projektu wybrane technologie Inteligentnych Sieci...

 • Projekt "Walizka"

  Publication

  - Year 2021

  Projekt "Walizka", koncepcja: prof. dr hab. Zbigniew Szot Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Malarstwa i Rysunku. W projekcie wzięło udział 23 artystów z Polski oraz z Czech, Niemiec, Gruzji I Japonii. Koncepcja projektu dotyczy szeroko pojętego tematu podróży. W obecnych czasach zagrożenia COVID-19 słowo „podróż” zaczyna nabierać zupełnie innego znaczenia. Żyjąc i tworząc w izolacji od wielu miesięcy, została stworzona...

 • Projekt Hoff

  Publication

  - Year 2019

  Rozdział w monografii dotyczy działalności projektowej Barbary Hoff, od 1956 roku kiedy w "Przekroju" prezentowała pojedyncze projekty sukienek, poprzez pierwszą "kolekcję masową" w 1967 roku aż do powstania marki Hoffland i stoiska " z kolekcją własną Hoff" w Juniorze w Domach towarowych Centrum w warszawie w 1977 roku

  Full text to download in external service

 • Projekt MAYDAY

  Publication

  - Year 2008

  Rozdział zawiera opis podstawowych zasad realziacji projektów w ramach PIW EQUAL oraz tło realizacyjne projektu MAYDAY.

 • Projekt posadowienia rurociągu jako element projektu budowlanego

  Wymagania formalne w stosunku do dokumentacji projektowej fazy projektu budowlanego. Dokumentacja geotechniczna (w tym projekt posadowienia) jako część projektu budowlanego. Konsekwencje przyjęcia Eurokodów. Zaostrzenie wymagań formalnych w stosunku do projektu budowlanego. Aktualne wymagania prawne. Możliwe konsekwencje pomijania w dokumentacji projektowej dokumentacji posadowienia obiektu budowlanego.

 • Przykłady projektów : Projekty inwestycyjne twarde : Projekt budowy zadaszenia trybun areny sportowej w Kozłowie

  Publication

  - Year 2013

  W opracowaniu przedstawiono opis przypadku z działalności gospodarczej (ang. Case study) z obszaru działalności inwestycyjnej. Opisano przykład przygotowania i realizacji pro-jektu który zaliczany jest do kategorii „twardych” tj. wynik projektu ma charakter materialny. Przedmiotem opisu i analiz jest projekt budowy zadaszenia trybun areny sportowej w Kozło-wie, który był podprojektem większego projektu, który obejmował przebudowę...

 • Projekt wytycznych projektowania infrastruktury punktowej dla pieszych

  Publication

  - Transport Miejski i Regionalny - Year 2020

  Artykuł przedstawia projekt „Wytycznych projektowania infrastruktury punktowej dla pieszych” (WRD-41-3). Wytyczne powstały jako jeden z elementów pracy podjętej przez Ministerstwo Infrastruktury, mającej na celu stworzenie standardów planowania, projektowania i utrzymywania infrastruktury drogowej. Artykuł przedstawia skondensowaną wersję opracowania wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań dla pieszych przekraczających drogi,...

  Full text available to download

 • Projekt wytycznych projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych

  Publication

  Ministerstwo Infrastruktury podjęło prace dotyczące zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi, i standardów projektowania dróg. W ramach zbioru standardów opracowano także nowe „Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych”. Drugą część tego projektu stanowią „Wytyczne projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych”. W artykule przedstawiono identyfikację problemów projektowania infrastruktury dla...

  Full text available to download

 • Projekt Trasy Henryka Sucharskiego.

  Publication

  - Year 2004

  Most III Tysiąclecia im. Jana Pawła II jest elementem Trasy Sucharskiego w Gdańsku, łączącej ul. Elbląską od strony południowej nad Martwą Wisłą z węzłem Wosia Budzysza i dalej portem Północnym. Most oddano do użytku w październiku 2001r. Jego budowa była, z punktu widzenia realizacji, przedsięwzięciem wysoce oryginalnym w skali kraju, gdyż to właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce zastosowano montaż wspornikowy przy budowie mostu...

 • Projekt wężownicowego wymiennika ciepła

  Publication

  Przedmiotem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie konstrukcji wężownicowego wymiennika ciepła powstałej w ramach pracy inżynierskiej w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej. Podstawowym założeniem pracy było zoptymalizowanie aparatu cieplnego w taki sposób, aby możliwe było jak najefektywniejsze przekazywanie ciepła do przepływającego płynu. Oparto się tu przede wszystkim na rozważaniach dotyczących wpływu modyfikacji...

  Full text to download in external service

 • Projekt-czynnik-decyzja. Badanie czynników decyzyjnych w projektach informatycznych i ich wpływu na powodzenie projektów

  Publication

  Celem artykułu jest wskazanie przez autorów na konieczność pogłębienia, usystematyzowania oraz skodyfikowania wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej zarządzania projektami informatycznymi w obszarze podejmowania decyzji kierowniczych. Zakres podejmowanych decyzji przez kierowników podlega stałemu przyrostowi. Kierownicy projektów podejmują decyzje już nie tylko w ramach klasycznego trójkąta ograniczeń, na który składa się...

 • Design and investigations of a micro-turbine flow part

  -generative micro-power plant with the HFE7100 as a working medium was designed and built for experimental investigations. The heat output of the plant was assumed equal to 20 kW, while the electric output amounted to about 3kW.In the paper a multi-stage micro-turbine with partial admission of all the stages is described in detail and the results of the particular experimental investigations and numerical calculations are shown,...

 • Projekt INZNAK - aktywne znaki drogowe

  Publication

  W Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i dwiema firmami z województwa pomorskiego (Siled Sp. z o.o. i Microsystems Sp. z o.o.) od 2017 r. realizowany jest projekt badawczy pt. „INZNAK – inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X”. Projekt jest dofinansowywany przez NCBR w...

  Full text to download in external service

 • Monocykl elektryczny – projekt i realizacja

  W ostatnich czasach zaobserwować można rozwój pojazdów elektrycznych. Czynnikami, które pozytywnie wpływają na to zjawisko jest redukcja emisji spalin oraz hałasu, które emitują standardowe pojazdy. Przy mniejszych, mobilnych konstrukcjach elektrycznych, dodatkową zaletą jest zmniejszenie problemu związanego z zatłoczeniem ulic. Artykuł przedstawia projekt oraz wykonanie monocyklu elektrycznego. Uwzględniając założenia projektowe,...

  Full text available to download

 • Projekt laboratorium zanurzonej wizualizacji przestrzennej

  Artykuł prezentuje koncepcję urządzenia pozwalającego na nieograniczony terytorialnie spacer po zadanym świecie wirtualnym, które ma zostać zrealizowane na Politechnice Gdańskiej do końca 2013 roku w specjalnie zbudowanym pawilonie. Urządzenie to będzie symulować autonomiczne przemieszczanie się wewnątrz sceny generowanej komputerowo. Wrażenie samodzielnego ruchu uzyskane zostanie poprzez zastosowanie mechanizmu pozwalającego na...

 • Projekt wąskopasmowego, radiowego systemu alarmowego

  Publication

  W niniejszym artykule przedstawiono realizację prototypu wąskopasmowego systemu alarmowego przeznaczonego do montażu wewnątrz budynków. Opis realizacji projektu poprzedzono wstępem teoretycznym do bezprzewodowych sieci sensorowych. Następnie opisano kolejne etapy realizacji projektu, zakończone przeprowadzeniem pomiarów w środowisku wewnątrzbudynkowym dla różnych warunków propagacyjnych, tj. LOS oraz NLOS. Dokonano analizy uzyskanych...

 • Projekt silnika indukcyjnego 15-fazowego

  Publication

  - Year 2009

  W referacie przedstawiono analizę budowy silnika indukcyjnego klatkowego 15-fazowego przygotowywanego do pracy z przekształtnikiem 15 fazowym i sterowaniem polowym. Budowa silnika uwzględnia zagadnienia możliwości zmian charakterystyki silnika za pomocą odpowiedniego sterowania przekształtnikiem napięcia.

 • Krajobraz wiejski jako projekt zbiorowy

  Publication

  W artykule podjęto rozważania nad znaczeniem sfery zbiorowych wyobrażeń dla zachowania ładu przestrzennego obszarów wiejskich. Celowość badania wynika z efektów przestrzennych transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku. Rozwojowi pozarolniczego zagospodarowania i użytkowania obszarów wiejskich towarzyszy zjawisko dezintegracji przestrzennej, zanik lokalnych cech krajobrazu oraz wzrost zagrożeń ekologicznych i społecznych. Wynika...

  Full text available to download

 • Wspomaganie pracy zdalnej w projektach UE - projekt Socrates Grundtvig ''Meeting of Generations''.

  Publication

  - Year 2003

  Środowisko BSCW (Basic Support for Cooperative Work) jest przykładem narzędzia służącego do zarządzania projektami w Internecie. Zalety takiego narzędzia są bardzo liczne, począwszy od magazynowania informacji aż do jej wykorzystania w różnym czasie i w różnych lokalizacjach posiadających dostęp do sieci Internet. Dzięki kontrolowanemu dostępowi do dokumentów (autoryzacja podczas logowania) system wspomaga zarządzanie wieloma...

 • Integracja systemów bezpieczeństwa transportu - projekt ZEUS

  Publication

  W 2007 roku Minister Nauki zamówił trzyletni projekt badawczy pt. "Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu", a jego realizację powierzyłkonsorcjum w składzie; Politechnika Gdańska - generalny wykonawca, transport drogowy, Politechnika Śląska - transport kolejowy,Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie - transport lotniczy oraz Akademia Morska w Szczecinie - transport wodny. Zadaniem autorówjest opracowanie modelu...

 • Projekt i implementacja rejestratora parametrów pojazdu

  Publication

  - Logistyka - Year 2014

  Projektowany rejestrator jest cyfrowym urządzeniem elektronicznym, które może w czasie rzeczywistym zbierać dane o stanie pojazdu, a także przechowywać je do późniejszej obróbki. Urządzenie takie może posłużyć do analizy przejazdu pod względem dynamiki czy ekonomii jazdy, a nawet pomóc w zapobieganiu wypadkom samochodowym i radzeniu sobie z ich skutkami [4][5]. W poniższym artykule opisano proces tworzenia rejestratora w oparciu...

 • Projekt i budowa uniwersalnego sterownika programowalnego

  Artykuł opisuje projekt i realizację niskobudżetowego ale zarazem funkcjonalnego i uniwersalnego kompaktowego sterownika programowalnego PLC (ang. Programmable Logic Controller) oraz dedykowanej aplikacji narzędziowej umożliwiającej jego elastyczne oprogramowanie. Przedstawiany sterownik bazuje na jednostce centralnej w postaci 32-bitowego mikrokontrolera ARM firmy STMicroelectronics oraz wyposażony jest w standardowe peryferia...

  Full text available to download

 • Promocja elektrycznego transportu miejskiego : Projekt Trolley

  Artykuł poświęcono programowi Trolley. Jest to program mający na celu popularyzację komunikacji trolejbusowej, finansowany ze środków Unii Europejskiej. Biorą w nim udział instytucje i firmy związane z komunikacją trolejbusową z Gdyni, Salzburga (Austria), Szegedu (Węgry), Brna (Republika Czeska), Parmy (Włochy), Eberswalde i Lipska (Niemcy)

  Full text available to download

 • Kosmiczny projekt Politechniki Gdańskiej w USA

  Publication

  W marcu wynieśli eksperyment w przestrzeń kosmiczną, teraz studenci Politechniki Gdańskiej prezentują wyniki na międzynarodowej konferencji International Astronautical Congress 2019 w Waszyngtonie.

  Full text available to download

 • Projekt systemu sterowania dwukołowym robotem balansującym

  W niniejszym artykule rozważony został problem sterowania dwukołowym robotem balansującym. Celem zaprezentowanych prac było zaprojektowanie systemu sterowania tego typu obiektem z wykorzystaniem metod nowoczesnej teorii sterowania. W ramach syntezy, bazując na wyprowadzonym w oparciu o zasady dynamiki Newtona modelu, dobrana została struktura systemu sterowania w postaci regulatora wykorzystującego sprzężenie zwrotne od stanu oraz...

  Full text available to download

 • Wielofunkcyjne urządzenia haptyczne – projekt chwytaka antropomorficznego

  W artykule przedstawiono budowę chwytaka antropomorficznego opracowanego jako prototyp przemysłowego urządzenia haptycznego. Mechanizm chwytaka odwzorowuje budowę kostną ludzkiej dłoni, której poruszanie zapewnia zastosowanie systemu cięgnowego we współpracy z jednostkami napędowymi. Siłownikiem, na którym skoncentrowano budowę prototypu, jest muskuł pneumatyczny, znany jako mięsień McKibbena. W projekcie zbadano układ dziewięciu...

  Full text available to download

 • Projekt Sachalin 1. Rosja - Daleki Wschód

  Przedstawiono podstawowe rozwiązania w zakresie projektu Sachalin 1. Omówiono warunki budowlane i ich wpływ na przebieg projektu. Logistyka, wsparcie, element międzynarodowy.

 • Projekt łożyska ślizgowego przenośnika ślimakowego cukrowni

  Publication

  Wykonano ekspertyzę warunków pracy łożysk przenośnika ślimakowego. Opracowano dokumentację modernizacji łożysk. Pracę wdrożono.

 • Wybrane przedsięwzięcia inwestycyjne - projekt Lyon Confluence

  Publication

  Artykuł opisuje proces planowania i wdrożenia projektu Lyon Confluence oraz jego wpływ na rozwój miasta i regionu

  Full text to download in external service

 • Komputerowy projekt oświetlenia elektrycznego boiska piłkarskiego

  W artykule przedstawiono wybrane elementy komputerowego projektu oświetlenia elektrycznego boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej. Obliczenia i wizualizacje wykonano z wykorzystaniem programu DIALux. W projekcie uwzględniono zalecenia m.in. FIFA i UEFA.

  Full text available to download

 • Projekt netBaltic - cele i zaproponowane rozwiązania

  Celem projektu netBaltic było pokazanie realizowalności szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na morzu, umożliwiającej wdrożenie wielu nowych usług i aplikacji, w tym aplikacji dedykowanych dla środowisk morskich, zapewniających poprawę bezpieczeństwa i efektywności żeglugi. Prace w ramach projektu byly realizowane - przy istotnym finansowaniu przez NCBR w ramach Programu Badań Stosowanych - przez zespoły badawcze z Wydziału...

  Full text to download in external service

 • PROJEKT REALIZACJI SYSTEMU ZAMÓWIENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  Publication

  W artykule omówiony zagadnienia branży TSL, organizacji, zarządzania przedsiębiorstwie. Opracowano system realizacji zamówienia klienta w przedsiębiorstwie z wprowadzeniem możliwości usprawnień danego procesu. Wykonano charakterystykę zakładu i przeanalizowano przebieg procesu zamówienia, z wyszczególnieniem zakłóceń.

  Full text available to download

 • Projekt układu sterowania ciągiem wektorowanym rakiety

  Artykuł opisuje problem syntezy układu sterowania ciągiem wektorowanym rakiety w strategii pionowego startu i pionowego lądowania. Celem badań było symulacyjne określenie możliwości wykorzystania regulatora liniowo-kwadratowego w układzie sterowania orientacją rakiety podczas lotu. W pracy oprócz badań symulacyjnych zweryfikowano również algorytm sterowania z wykorzystaniem autorskiego stanowiska z rakietą prototypową wyposażoną...

  Full text available to download

 • Projekt wytycznych planowania tras dla pieszych

  W ramach prowadzonych przez resort infrastruktury prac zmierzających do zmiany warunków technicznych, jakie powinny spełniać drogi oraz standardów ich projektowania, powstał m.in. zbiór wytycznych poświęcony projektowaniu infrastruktury dla pieszych. W artykule przedstawiono cele, założenia oraz najistotniejsze elementy „Wytycznych planowania tras dla pieszych” stanowiących pierwszą część zbioru. Prezentowane wytyczne są odpowiedzią...

  Full text to download in external service

 • "do[my] w bloku. projekt wnętrza"

  Publication

  Zaspa i Przymorze są aktualnie popularnymi, wysoko ocenianymi dzielnicami mieszkaniowymi. Bloki z lat 70. XX wieku to prefabrykowane, wielorodzinne budynki mieszkaniowe, których układy przestrzenne zdążyły się zdezaktualizować wobec dzisiejszych potrzeb ich mieszkańców. Projekty studenckie pokazują, że mieszkania te mają potencjał wykreowania wygodnych przestrzeni do zamieszkiwania, adaptowalnych do współczesnych oczekiwań. Zaprojektowane...

 • Projekt COPSIMO - nowe techniki dystrybucji multimediów

  Publication

  Przedstawiono założenia, realizowanego z udziałem Katedry Systemów Multimedialnych, projektu europejskiego COPSIMO, którego celem jest opracowanie sieci typu peer-to-peer, umożliwiającej wymianę nagrań multimedialnych na terenie krajów Unii Europejskiej. Sieć ta będzie zbudowana z wykorzystaniem architektury niewykorzystującej serwerów centralnych i wyposażona w mechanizmy zabezpieczające prawa autorskie twórców.

 • Projekt COPSIMO - nowe technologie dystrybucji multimediów

  Publication

  W komunikacie przedstawiono założenia, realizowanego z udziałem Katedry Systemów Multimedialnych, projektu europejskiego COPSIMO, którego celem jest opracowanie sieci typu peer-to-peer, umożliwiającej wymianę nagrań multimedialnych na terenie krajów Unii Europejskiej. Sieć ta będzie zbudowana z wykorzystaniem architektury niewykorzystującej serwerów centralnych i wyposażona w mechanizmy zabezpieczające prawa autorskie twórców.

 • Projekt narzędzia typu guide-shoe w ramach Projektu NCBiR - testy otworowe

  Artykuł opisuje przebieg realizacji projektu mającego na celu stworzenie nowego typu narzędzia otworowego. Projekt ten o akronimie „PPPI” realizowany jest w ramach programu strategicznego „Blue Gas” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat problemów, którym przeciwdziałać ma projektowane narzędzie, opis wykonanych dotychczas prac oraz wstępne wyniki z przeprowadzonych badań na wywierconych...

  Full text to download in external service

 • Design of a microrobotic wrist for needle laparoscopic surgery

  Publication

  The paper addresses the design of a micro wrist for needle laparoscopic surgery (needlescopy) using MEMS technology and an original 3 degree of freedom, 3D architecture. Advancement in needlescopy drives the development of multi-dof micro-tools 1-2mmin diameter with 3D mobility but standard available fabricationtechniques are for 2.5D structures. The paper discusses thedevelopment steps and design solutions for the realization...

  Full text to download in external service

 • Projekt CURE - wykorzystanie technik kształcenia na odległość

  Zaprezentowano projekt CURE, który został złożony do Komisji Europejskiej w ramach konkursu na Centra Doskonałości (NAS-2) w V Programie Ramowym Unii Europejskiej. Projekt został zaakceptowany i otrzymał dofinansowanie na trzy lata (2002-2005). W projekcie CURE zastosowane będą techniki kształcenia na odległość. Wybrane przedmioty na studiach doktoranckich i podyplomowych oferowane będą z wykorzystaniem systemów wspomagających...

 • Projekt aparatu kierowniczego Elektrowni Wodnej Świnna Poręba

  Publication

  Wykonano projekt, obliczenia i dokumentację warsztatowo-technologiczną nowego oryginalnego aparatu kierowniczego. Zastosowano nowe rozwiązanie prowadzenia pierścienia regulacyjnego za pomocą obrotowych prowadnic zamocowanych na łopatach.

 • Projekt badań eksperymentalnych mimośrodowego węzła kratownicy stalowej

  W pracy zaprezentowano metodykę postępowania przy przygotowywaniu badań eksperymentalnych odwzorowujących zachowanie się prętów kratownicy wykonanej z kształtowników giętych na zimno z mimośrodami dodatnimi w węźle. Przedstawiono hipotezę badawczą oraz projekt badań składający się z trzech etapów: 1) wstępnej analizy numerycznej, 2) projektu stanowiska badawczego, 3) wstępnych badań eksperymentalnych przeprowadzonych na tzw. modelu...

  Full text to download in external service

 • Udany projekt instalacji fotowoltaicznej - jak go zrealizować?

  Publication

  Do tej pory instalacje fotowoltaiczne stanowiły raczej marginalne źródło energii elektrycznej w Polsce, a ich okres zwrotu szacowany był na ponad 20 lat. Wprowadzenie planowanych przez rząd regulacji prawnych i proponowanego systemu wsparcia pozwoli skrócić okres zwrotu inwestycji PV niemal 3-krotnie. Spowoduje to prawdopodobnie powstanie na terenie naszego kraju szeregu realizacji inwestycji fotowoltaicznych, mających na celu...

 • Nowoczesna koncepcja rozwoju transportu trolejbusowego - projekt Slide-In

  Ewolucja komunikacji trolejbusowej zachodzi w wielu europejskich miastach. Wraz z rozwojem alternatywnych źródeł zasilania (baterie trakcyjne, supekondensatory, spalinowe agregaty prądotwórcze) trolejbusy stają się mniej uzależnione od sieci trakcyjnej, a przy tym bardziej efektywne ekonomicznie. Jednoczesny rozwój autobusów elektrycznych i wiążące się z nimi problemy eksploatacyjne skłaniają do refleksji nad wykorzystaniem zalet...

  Full text available to download

 • Projekt koncepcyjny i wstępny hydraulicznej wciągarki trałowej

  Publication

  Praca stanowi dokumentację projektu koncepcyjnego i wstępnego hydraulicznej wciągarki trałowej przeznaczonej dla małego statku rybackiego. Wciągarka ta cechuje się zwartą i stosunkowo lekką konstrukcją. Wyposażona jest w dwa silniki hydrauliczne współpracujące równolegle z jednostopniową przekładnią zębatą walcową oraz w hamulec taśmowy bębna linowego i w układacz liny.

 • PROJEKT I IMPLEMENTACJA WIELOKANAŁOWEGO DETEKTORA BEZDECHU SENNEGO

  Diagnostyka obturacyjnego bezdechu senne-go opiera się na szczegółowym wywiadzie medycznym i badaniu polisomnograficznym. Jest ono drogie i mało kom-fortowe dla pacjenta. Opisywane urządzenie pozwala na przeniesienie procesu diagnostycznego ze specjalistycznych klinik do domu pacjenta. Całonocna rejestracja szeregu biosygnałów pozwoli na automatyczną detekcję obturacyj-nego bezdechu sennego

 • Projekt aCiret odpowiedzią na wyzwania przemysłu 4.0

  Druga dekada XXI w. jest początkiem nowej rewolucji przemysłowej, określanej jako przemysł 4.0. Coraz powszechniejsze systemy cyberfizyczne, internet rzeczy, obliczenia i procesy sterowane w chmurze wymagają wysoko wykwalifikowanych pracowników, uzbrojonych w ogólną i specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie, wykazujących się przedsiębiorczością i inicjatywą. Problem braku odpowiedniej kadry dotyka firmy z sektora przemysłowego,...

  Full text available to download

 • Projekt oraz implementacja systemu udostępniania produktów fotogrametrycznych

  Artykuł poświęcony jest realizacji projektu informatycznego, majacego na celu budowę internetowego systemu udostępniania obrazów fotogrametrycznych.

 • Stan przedawaryjny płyty balkonowej i projekt naprawy

  Publication

  Balkon wykonstruowany na belkach stalowych z wypełnieniem płyta gruzobetonową przez wiele lat nei był poddawany pracom remontowym co doprowadziło do obniżenia jegoi sprawności technicznej,a w konsekwencji do wystąpienia stanu przedawaryjnego. W artykule przedstawiono zrealizowane rozwiązanei projektowe odbudowy balkonu zuwzględnijące brak możliwości oprci płyty balkonowej bezpośrednio na murze zewnętrznym budynku

 • Wody opadowe i co dalej? Projekt standaryzowany.

  Publication

  Zagadnienia projektowania systemów zagospodarowania wód opadowych. Problem ograniczonej znajomości zjawisk i poziomu ryzyka - ostatecznie zawsze mieścimy się w kategorii wyboru mniejszego zła. Definiowanie wąskich gardeł systemów. Zróżnicowane traktowanie w fazie projektowania. Sprawność odbioru spływu, braki standardów w przedmiotowym zakresie. Omówienie próby Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w tym zakresie.