Projekt netBaltic - cele i zaproponowane rozwiązania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projekt netBaltic - cele i zaproponowane rozwiązania

Abstrakt

Celem projektu netBaltic było pokazanie realizowalności szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na morzu, umożliwiającej wdrożenie wielu nowych usług i aplikacji, w tym aplikacji dedykowanych dla środowisk morskich, zapewniających poprawę bezpieczeństwa i efektywności żeglugi. Prace w ramach projektu byly realizowane - przy istotnym finansowaniu przez NCBR w ramach Programu Badań Stosowanych - przez zespoły badawcze z Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, Instytutu Łączności PIB, Instytutu Oceanologii PAN oraz firm DGT LAB SA i NavSim Polska sp. z o. o. Zaproponowano algorytmy oceny jakości łączy (wykorzystywanych bezprzewodowych technik połączeniowych), zautomatyzowane procedury wyboru najkorzystniejszej techniki połączeniowej wraz z modułami inteligentnego przełączania i zarządzania mobilnością. Opracowano kompletny zestaw mechanizmów umożliwiających utworzenie i utrzymanie samoorganizującej się sieci o transmisji wieloskokowej, wykorzystującej oryginalne algorytmy samoorganizacji i zapewnienia bezpieczeństwa transferu danych, w tym w trudnych warunkach propagacyjnych oraz przy zmiennej topologii sieci. Zaprojektowano i wdrożono protokoły i komponenty umożliwiające realizację przekazów sporadycznych w sieci o nieciągłej łączności, typu DTN (Delay-Tolerant Networking), a także dedykowane aplikacje usprawniające e-nawigację oraz bezpieczeństwo i efektywność żeglugi. Stworzono też bazy danych do gromadzenia i przetwarzania komunikatów AIS. W artykule przedstawiono najistotniejsze innowacyjne wyniki uzyskane w trakcie realizacji szerokopasmowego, heterogenicznego systemu do komunikacji na morzu, umożliwiającego pracę w warunkach zróżnicowanych technologicznie i topologicznie. Wskazano w nim podstawowe moduły węzłów sieci, wraz z ich funkcjonalnościami oraz pozostałe komponenty infrastruktury.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 31 - 34,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Woźniak J., Hoeft M., Gierłowski K., Nowicki K.: Projekt netBaltic - cele i zaproponowane rozwiązania// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 2-3 (2018), s.31-34
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2018.2-3.1
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi