Krzysztof Wilde - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Kierownik zespołu)

 • Zespół Katedry Wytrzymałości Materiałów

  Katedra zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytrzymałością elementów konstrukcji, ich teorią oraz analizą, jak również do myśli przewodnich należy zaliczyć materiałowe badania doświadczalne oraz prace nad technologią betonu. Współpracujemy z przemysłem z branż budowlanych i okołobudowlanych, wykorzystując wypracowane doświadczenie i wiedzę z zakresu materiałów konstrukcyjnych i budowlanych.

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • AZS Gdańsk

  Pełnione 2018-04-16 na stanowisku: Przewodniczący

 • Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział IV Nauk Technicznych; Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej

  Pełnione 2010-09-01 - 2014-08-29 na stanowisku: Członek

 • Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  Pełnione 2016-05-16 na stanowisku: zastępca przewodniczacego

 • Rada Naukowa Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk

  Pełnione 2019-01-01 na stanowisku: Członek

 • Rada Naukowej Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk

  Pełnione 2019-01-01 na stanowisku: Członek

 • Zarząd Główny AZS

  Pełnione 2018-02-26 na stanowisku: Członek

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Zespołu Ekspertów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) do oceny wniosków w programie im. Iwanowskiej

  Agencja Wymiany Akademickiej

  ocena

 • Zespół Doradczy ds Wykazów Czasopism Naukowych i Recenzowanych Materiałów z Konferencji Międzynarodowych w Dyscyplinie Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Opiniowanie wykazu czasopism

 • Zespół Ekspertów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej do Oceny Wniosków w Programie im. Iwanowskiej i w Programie im. Znanieckiego

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

  Ocena wniosków

 • Zespół Specjalistyczny do spraw Oceny Wniosków o Finansowanie Zakupu lub Wytworzenia Aparatury Naukowo-Badawczej stanowiącą dużą Infrastrukturę Badawczą

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Zespół Specjalistyczny ds. Inwestycji Budowlanych służących potrzebom Badań Naukowych lub Prac Rozwojowych oraz Infrastruktury Informatycznej

  Ministerstwo Nauki I Szkodnictwa Wyższego

  Opiniowanie wniosków

 • członek Zespołu Ewaluacji KEJN MNiSW do spraw nauk ścisłych i inżynierskich oraz nauk o życiu SI-NZ-1 (zarządzenie Przewodniczącego KEJN z dnia 15 października 2014r.).

  Komisja Ewaluacji Jednostek Naukowych

  .

 • członek zespołu Zespołu Ewaluacji KEJN MNiSW do spraw nauk inżynierskich SI-15 (zarządzenie Przewodniczącego KEJN z dnia 12 grudnia 2013r.)

  Komisja Ewaluacji Jednostek Naukowych

  .

 • przewodniczący Zespołu Ewaluacji SI-4 powołanego przez Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw budownictwa i architektury (Zarządzenie Przewodniczącego KEJN z dnia 14 marca 2013r).

  Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

  .

wyświetlono 3242 razy