Archives of Thermodynamics - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Archives of thermodynamics

ISSN: 1231-0956

Współczynnik Impact Factor

Zaloguj się aby zobaczyć Współczynnik Impact Factor dla tego czasopisma

Punkty Ministerialne

Punkty Ministerialne
Lista Rok Punkty
B 2017 13
B 2016 13
B 2015 13
B 2014 8
B 2013 8
B 2011 7
B 2008 9

Filtry

wszystkich: 44

 • Kategoria

 • Typ

 • Rok

 • Opcje

Katalog Czasopism

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • Comparative study of selected fluids for use in supercritical Organic Ranking Cycles
  Publikacja

  - Archives of Thermodynamics - 2009

  In view of increasing interest in improving energy efficiency of energy conversion devices, there is an increasing requirement of combined production of heat and electricity as well as demand for increased implementation of renewable energy resources. The micro cogenerative units utilizing the Organic Rankine Cycle are focusing the attention of many research centres around the world. In the present paper calculations of ORC cycles...

 • Dryout in annular flow - theoretical analysis
  Publikacja

  - Archives of Thermodynamics - 2009

  W pracy zaprezentowano model kryzysu wrzenia w przepływie pierścieniowym, obowiązujący dla wysokich wartości stopnia suchości i stanowiący modyfikację wcześniejszej wersji modelu zaproponowanego przez Sedlera i Mikielewicza. Model ten uwzględnia bilans masy w filmie cieczowym i bilans masy dla kropel cieczy w rdzeniu przepływu oraz zawiera dodatkowy człon odpowiedzialny za odparowanie filmu na ściance kanału. Rozwiązanie układu...

2008

2007

2006

2003

2002

 • Formation of bubbles from a single nucleation site.
  Publikacja

  Przedstawiono wyniki systematycznych badań eksperymentalnych wrzenia wody destylowanej i metanolu z pojedynczego, sztucznego centrum nukleacji. Jako centra nukleacji służyły otwory wywiercone na czołowej powierzchni miedzianego pręta. Średnice otworów wynosiły: 0.25 mm, 0.60 mm oraz 1.0 mm. Do pomiaru częstotliwości odrywania się pęcherzyków zastosowano układ laser diodowy-fotodioda. Sygnał z fotodiody był rejestrowany za...

wyświetlono 118 razy