Cywilizacja i Polityka - Czasopismo - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cywilizacja i Polityka

ISSN:

1732-5641

Dyscypliny:

 • archeologia (Dziedzina nauk humanistycznych)
 • historia (Dziedzina nauk humanistycznych)
 • językoznawstwo (Dziedzina nauk humanistycznych)
 • literaturoznawstwo (Dziedzina nauk humanistycznych)
 • nauki o kulturze i religii (Dziedzina nauk humanistycznych)
 • polonistyka (Dziedzina nauk humanistycznych)

Punkty Ministerialne: Pomoc

Punkty Ministerialne - aktualny rok
Rok Punkty Lista
Rok 2024 20 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
Punkty Ministerialne - lata ubiegłe
Rok Punkty Lista
2024 20 Ministerialna lista czasopism punktowanych 2024
2023 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych 2023
2022 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2021 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2020 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2019 20 Lista ministerialna czasopism punktowanych (2019-2022)
2018 9 B
2017 9 B
2016 9 B
2015 9 B
2014 1 B
2013 1 B
2012 2 B
2011 2 B
2010 2 B

Model czasopisma:

Open Access

Impact Factor:

brak danych

Polityka wydawnicza:

Licencja: COPYRIGHT
Licencja
COPYRIGHT
Informacja o polityce wydawniczej
https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/about otwiera się w nowej karcie
Informacja o warunkach samoarchiwizacji
Zawarta w licencji
Czy czasopismo pozwala na samoarchiwizację
Nie
Informacje o polityce dot. danych badawczych
brak danych
Embargo w miesiącach
brak embargo
Informacje dodatkowe
Dostęp Gratis Open Access (Bronze Open Access).

Filtry

wszystkich: 18

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Czasopism

Rok 2017
Rok 2016
 • Karta Dużej Rodziny jako jeden z instrumentów wsparcia rodziny w Polsce
  Publikacja

  - Cywilizacja i Polityka - Rok 2016

  Polityka społeczna w Polsce w ramach modelu socjaldemokratycznego ukierunkowana jest na bezpieczeństwo socjalne. Istotnym wyzwaniem dla polskiej polityki społecznej jest podniesienie poziomu dzietności w oparciu o efektywne rozwiązania w polityce rodzinnej. W jej ramach prowadzone są działania ukierunkowane na zabezpieczenie społeczne. Istotnym elementem tej polityki jest Karta Dużej Rodzinny; wprowadzona w 2014 r.Jest ona ogólnopolskim...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Młoda polska emigracja do Holandii
  Publikacja

  - Cywilizacja i Polityka - Rok 2016

  We współczesnym obrazie Polonii holenderskiej zaobserwować można przedstawicieli specyficznych fal wy6chodźczych. Młoda polska emigracja zarobkowa przybywa do Holandii albo przez agencje pracy bądź na własną rękę. W opinii przeciętnych Holendrów Polacy postrzegani są jako pijacy, źle pracujący, niemówiący w języku niderlandzkim, zabierający miejscowym pracę. Według badań z 2014 r. Polacy stanowią 28% ogółu obywateli UE pracujących...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2015
 • Walka o podmiotowość prawną kobiet w epoce Oświecenia
  Publikacja

  W czasach Oświecenia rozwija się ruch emancypacyjny kobiet. Istotny wpływ na kształtowanie opinii publicznej miały wtedy salony prowadzone przez damy z towarzystwa oraz wpływowe kobiety w otoczeniu polityków. Orędownikiem podmiotowości kobiet był m. in. Denis Diderot a zwolenikiem ich udziału w życiu politycznym Jean Antoine Nicolas de Condorcet. Uchwalona w 1789 r. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela skierowana była wyłącznie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2014
 • Osadnictwo olęderskie a osadnictwo na prawie olęderskim
  Publikacja

  Określenie Olędrzy odnosiło się pierwotnie do osadników z Niderlandów i Fryzji; w większości byli oni mennonitami.W XVI i XVII w. przybywali do Rzeczypospolitej jako uchodźcy religijni.Później określenie Olęder odnosiło się także do osadników innych narodowości.Wyróżnikiem osadnictwa na prawie olęderskim były prawa osadników w tym emfiteuza a nie narodowość osadników. Podkreśla się pozytywne skutki osadnictwa olęderskiego dla...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2013
Rok 2012
 • Polacy w życiu kulturowym Kanady
  Publikacja

  Kanada znana Polakom głównie z powieści Arkadego Fidlera "Kanada pachnąca żywicą" jest również jednym z najczęściej wybieranych przez imigrantów krajem osiedlenia. Liczbę diaspory polskiej w Kanadzie szacuje się na około 1 milion osób. Początki pojedynczego osadnictwa polskiego na terenach dzisiejszej Kanady sięgają XVII w. Przez wieki Polacy wpisali się w dziedzictwo kulturowe Kanady, zaznaczająć swoją obecność w życiu ekonomicznym,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rzeczywistość migracyjna w dawnym Gdańsku
  Publikacja

  W publikacji wskazuje się, że ruchy migracyjne w Gdańsku związane były z handlem. Głównym szlakiem migracji był Bałtyk. Z drogi morskiej poza marynarzami i kupcami korzystali także rzemieślnicy, osoby podróżujące w celu zdobycia wykształcenia, odwiedzenia świętych miejsc, uczeni, dyplomaci, panujący i wojskowi. W Gdańsku poszukiwali azylu uchodźcy religijni i polityczni z Niderlandów, Anglii, Francji i Szwecji. Znaczy był ich wpływ...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Współpraca transgraniczna organizacji pozarządowych w Euroregionie Bałtyk
  Publikacja

  Większość organizacji pozarządowych funkcjonujących w ramach Euroregionu Bałtyk powstała w dużych miastach tego regionu w końcu lat 90. Współpraca transgraniczna tych organizacji dotyczyła głównie najbliższych sąsiadów. Najwięcej projektów zrealizowano z podmiotami obwodu kaliningradzkiego, a najbardziej aktywne w tym zakresie okazały się organizacje w woj. warmińsko-mazurskiego. Współpraca dotyczyła oświaty, wymiany kulturalnej,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2011
 • Zjawisko migracji w rzeczywistości kulturowej Gdańska
  Publikacja

  Migracja jako zjawisko społeczne znane jest od zarania dziejów ludzkości i należy do istotnych jej ogniw rozwoju cywilizacyjnego. Zjawiska migracji są procesami ciągłymi, zmieniającymi formy w czasie. Polityka państwa oraz działalność samorządu lokalnego w Gdańsku sprzyja procesom adaptacyjnym i integracyjnym imigrantów.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2009
 • Instytucjonalizacja ochrony praw uchodźców w systemie ONZ
  Publikacja

  Istotne dla ochrony praw uchodźców było powołanie Urzędu Wysokiego Komisarza NZ do Spraw Uchodźców (UNHCR). Do jego kompetencji należy opieka nad uchodźcami oraz kontrola przestrzegania przez rządy państw międzynarodowych norm dotyczących ich traktowania. Biuro UNHCRR działa w Warszawie od 1992r.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • O instytucjonalizacji życia politycznego Kanady
  Publikacja

  Państwem zajmującym szczególne miejsce we współczesnym świecie jest Kanada. Jest to zarazem jedno z największych państw świata i jednocześnie jedno z najżadziej zamieszkałych. Szczególnymi cechami odznacza się kanadyjski system konstytucyjny i polityczny. Daję się w nim zauważyć korzystanie z wzorców europejskich jak i można odnaleźć oryginalne instytucje polityczne.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2008
Rok 2007
 • Ruch migracyjny w średniowiecznym Gdańsku
  Publikacja

  W średniowiecznym Gdańsku, migracje ludności charekteryzowały się znaczną dynamiką. Do Gdańska przybywali głównie imigranci z Dolnych Niemiec, Lubeki, Holsztynu, Meklemburgii, Turyngii, Hestii, Śląska, Czech, Moraw, Skandynawii, Flandrii, Holandii, Anglii, Prus, a tkaże z Pomorza Gdańskiego, Żuław i Powiśla. Znaczną grupę stanowili przybysze z Niemiec, co wpłynęło na oblicze miasta. Gdańszczanie opuszczali swoje miasto w celach...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

wyświetlono 678 razy