Małgorzata Zięba - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

  • Katedra Zarządzania

    * zarządzanie wiedzą i informacją * zarządzanie strategiczne w wyższych uczelniach * wykorzystywanie metod nieparametrycznych do pomiaru efektywności systemów szkolnictwa wyższego * modele biznesowe w zarządzaniu organizacjami * zarządzanie procesem innowacyjnym w MŚP * strategia i modele biznesu współczesnego przedsiębiorstwa * społeczeństwo informacyjne i jego wskaźniki rozwoju * zarządzanie morskimi portami jachtowymi 2 gospodarce...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

  • International Association of Knowledge Management (IAKM)

    organizacja wielonarodowościowa

    Pełnione 2017-01-02 - 2018-12-31 na stanowisku: Członek Zarządu

wyświetlono 2219 razy