Wyniki wyszukiwania dla: firmy oferujące wiedzochłonne usługi biznesowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: firmy oferujące wiedzochłonne usługi biznesowe

Wyniki wyszukiwania dla: firmy oferujące wiedzochłonne usługi biznesowe

 • Jak firmy z sektora wiedzochłonnych usług biznesowych zarządzają wiedzą? Prezentacja wyników badań.

  W artykule przedstawiono praktyki zarządzania wiedzą stosowane przez przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), oferujące wiedzochłonne usługi biznesowe. Tematyka ta jest wciąż mało rozpoznana, zwłaszcza w krajach Europy Środkowej, takich jak Polska. W pierwszych dwóch podrozdziałach artykułu zaprezentowano krótki przegląd literatury światowej, dotyczącej zarządzania wiedzą w MSP i sektorze usług wiedzochłonnych....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zarządzanie wiedzą w małych przedsiębiorstwach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe

  Celem artykułu jest przedstawienie praktyk zarządzania wiedzą oraz czynników wpływających na sukces, bądź porażkę w ich wdrażaniu na podstawie badania jakościowego przeprowadzonego w trzech firmach działających na terenie województwa pomorskiego. Firmy te należą do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz oferują wiedzochłonne usługi biznesowe (knowledge-intensive business services – KIBS). W artykule podjęto próbę odpowiedzi...

 • Innowacyjność firm z sektora wiedzochłonnych usług biznesowych.

  Artykuł przedstawia zagadnienia związane z innowacjami w firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe (KIBS – knowledge intensive business services). Sektor biznesowych usług wiedzochłonnych ma rosnące znaczenie nie tylko z punktu widzenia firm, którym dostarcza swoje usługi, przyczyniając się do wzrostu ich konkurencyjności, ale również jako źródło innowacji. W artykule sformułowanie dwie hipotezy badawcze: H1. Firmy z...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wiedza i jej przepływy w firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe

  Publikacja

  - Rok 2018

  Przedmiotem niniejszej publikacji jest wiedza i jej przepływy w małych i średnich firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe (knowledge intensive business services – KIBS). Wiedza i jej znaczenie dla ludzkości nie są niczym nowym – już w czasach prehistorycznych ci, którzy posiadali wiedzę na temat zdobywania pożywienia, czy szukania schronienia mieli większe szanse na przeżycie niż ci, którzy jej nie posiadali. Mimo upływu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kalejdoskop Budowlany : firmy, produkty, usługi

  Czasopisma

  ISSN: 1429-5865

 • Współczesne kierunki rozwoju innowacji w sektorze usług finansowych

  Publikacja

  - Rok 2008

  W coraz bardziej zmieniającej się gospodarce światowej, jednymi z najintensywniej wykorzystujących innowacje są instytucje oferujące usługi finansowe. W artykule przedstawiono uwarunkowania rozwoju innowacji usług finansowych wraz z możliwymi kierunkami rozwoju innowacyjności sektora.

 • Determinanty rozwoju innowacji w usługach finansowych

  Publikacja

  - Rok 2008

  W coraz bardziej zmieniającej się gospodarce światowej, jednymi z najintensywniej wykorzystujących innowacje są podmioty oferujące usługi finansowe. W artykule przedstawiono determinanty rozwoju innowacji usług finansowych wraz ze wskazaniem możliwych kierunków rozwoju innowacyjności sektora.

 • Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe

  Projekty

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Zięba   Program finansujący: SONATA

  Projekt realizowany w Wydział Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem UMO-2011/01/D/HS4/04111 z dnia 2011-12-16

 • Małgorzata Zięba dr hab. inż.

 • Podłogi na gruncie.

  Rola podłogi na gruncie będącej jednym z bardziej odpowiedzialnych ustrojów każdego obiektu budowlanego jest niejednokrotnie lekceważona, a nawet pomijana już na etapie jego projektowania.W artykule przedstawiono wymagania stawiane podłogom, zagadnienia wytrzymałościowe i zasady konstruowania podłóg na podłożu gruntowym oraz obliczenia cieplne podłóg na gruncie.

 • Badanie i analiza właściwości szeroko pasmowej sieci dostępowej BROADACCESS firmy ACNET

  Publikacja

  - Rok 2001

  Przedstawiono wyniki badań i analizę właściwości szerokopasmowej sieci dos-tępowej BROADACCES firmy ACNET. Zaprezentowano ogólną charakterystykę i ar-chitekturę systemu, badano instalację i realizowane usługi. Opracowano wnio-ski szczegółowe

 • Badanie technologii informatycznych u dostawcy usług internetowych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono raport z badania technologii informatycznych dotyczącego analizy narzędzia, które firma wykorzystuje do zarządzania zawartością portalu (CMS). Badana firma uznała wykorzystywane narzędzia za niewystarczające w obliczu rozwoju potrzeb. Wobec tego postanowiono zweryfikować konieczność wymiany systemu na nowy oraz oszacować możliwość i opłacalność jego modyfikacji. W tym celu przeanalizowano funkcjonalności...

 • Marketing usług w języku cybernetyki.

  Publikacja

  W artykule zaproponowano koncepcję systemu marketingu usług na przykładzie firmy usługowej składającej się z kierownika i personelu świadczącego usługi. W zakresie tego systemu wyróżniono marketing wewnętrzny (mix I), marketing zewnętrzny (mix II) oraz marketing interakcyjny (mix III).

 • Igor Garnik dr inż.

  Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1992). Z Politechniką Gdańską związany zawodowo od 1997 roku – zatrudniony najpierw jako asystent w Zakładzie Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, a następnie – po uzyskaniu stopnia doktora w 2006 roku jako adiunkt. W latach 2009–2015 pełnił funkcję koordynatora Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii....

 • Działania intuicyjne w praktyce przedsiębiorczej

  Intuicję definiuje się jako szybkie, nieświadome i holistyczne przeczucie, które jest dynamicznym procesem poznawczym opartym na doświadczeniu i wiedzy przedsiębiorcy. Intuicja pozwala rozpoznawać okazje biznesowe i uzupełnia racjonalne podejmowanie decyzji biznesowych. Korzystanie z intuicji jest wskazane szczególnie ze względu na permanentnie zmieniające się otoczenie prowadzenia firmy oraz duży poziom niepewności, towarzyszący...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Faktoring jako źródło finansowania należności przedsiębiorstw w warunkach kryzysu

  Współcześnie głównym problemem większości przedsiębiorstw jest utrzymanie płynności finansowej. Proces sprzedaży wyrobów, towarów i usług realizowany jest najczęściej w formie bezgotówkowej. Oznacza to, że firmy udzielając klientom kredytu kupieckiego, zamrażają środki w odroczonych płatnościach, czyli należnościach firmy. Brak wpływów ze sprzedaży może doprowadzić do poważnych konsekwencji w funkcjonowaniu firmy, a nawet do jej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Implementacja usług VoIP na platformie RIK

  Publikacja

  W pracy przedstawiono strukturę platformy RIK (Rozproszonej Infrastruktury Komunikacyjnej) instalowanej na Wydziale ETI PG. Omówiono wymagania dla infrastruktury sieciowej Wydziału ETI umożliwiającej realizacje aplikacji VoIP. Opisano implementacje telefonów IP i usług VoIP w środowisku sieciowym na WETI PG. Scharakteryzowano środowisko programistyczne dla aplikacji VoIP. Zaprezentowano zaimplementowane na Wydziale ETI PG usługi:...

 • Pozyskiwanie wiedzy zewnętrznej przez pomorskie firmy z sektora MSP w świetle badań empirycznych.

  Publikacja

  W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z pozyskiwaniem wiedzy zewnętrznej przez firmy z sektora MSP działające na terenie województwa pomorskiego. W pierwszej części zaprezentowano krótki przegląd kwestii dotyczących wiedzy i jej znaczenia dla MSP, w drugiej omówiono czynniki determinujące wzrost popytu na usługi doradcze wśród tego rodzaju przedsiębiorstw, w następnej określono potencjalny wpływ korzystania z tego rodzaju...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • CSR and small business from the international and national perspective

  Corporate and social responsibility is nowadays quite a popular topic among large companies but thanks to numerous popularization activities undertaken by national and international institutions, also small entrepreneurs become more and more interested in exploring this fairly new approach. This paper outlines the main differences between the implementation of the CSR approach in large companies and in SMEs, which are not able...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Efektywna integracja dostępności usług w rozproszonych środowiskach biznesowych

  Publikacja

  - Rok 2012

  Omówiono szerokie spektrum usług biznesowych dostępnych w ogólnie pojętej globalnej sieci Internet. Na przykładach serwisu Allegro (usługi komercyjne), platformy sprzętowo-programowej firmy Nokia oraz witryny banku Pekao (płatności) pokazano model dostępności do usług operacyjnych zarówno z urządzeń mobilnych jak i związanych z infrastrukturą stacjonarną. Zaprezentowano możliwości wzajemnej integracji usług zorientowanych zarówno...

 • Model systemu zarządzania usługami według metodologii design-thinking

  Publikacja

  - Rok 2020

  W literaturze przedmiotu brakuje jednoznacznych wskazań odnośnie decyzji o wyborze najbardziej odpowiedniego modelu projektowania usług, szczególnie w kontekście różnych uwarunkowań dla poszczególnych sektorów rynku. Opracowany algorytm umożliwia samodzielne rozwiązanie problemu doboru modelu wewnątrz organizacji, bez konieczności zatrudniania zewnętrznego specjalisty. Algorytm skierowany jest do organizacji w fazie przygotowawczej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Model transformacji organizacji informatycznej

  Publikacja
  • J. Chabik

  - Rok 2011

  W obecnych realiach przedsiębiorstw zmienia się rola informatyki. Tradycyjnie pojmowany dział informatyki był dostawcą technologii i systemów informatycznych. Tak pojmowana organizacja informatyczna dostarczała swojemu macierzystemu przedsiębiorstwu komponentów technologicznych: np. infrastruktury informatycznej: sieci lokalnych, łączy do sieci Internet, systemów klasy ERP (systemy zarządzania przedsiębiorstwem, ang. Enterprise...

 • Anita Richert-Kaźmierska dr inż.

 • Sebastian Wilczewski dr inż.

  Dr inż. Sebastian Wilczewski jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Ponadto od ponad 20 lat pracuje w firmach informatycznych, gdzie zajmował stanowiska od inżyniera i konsultanta, poprzez stanowisko Project Managera, Portfolio Manager i Proces Ownera aż do stanowiska Team Leadera dla zespołu około 30 analityków IT. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem...

 • LOCAL E-MARKETING AND PHARAMACY SELECTION PROCESS AMONG CURRENT AND PROSPECTIVE CONSUMERS

  Publikacja

  - Rok 2016

  WORK OBJECTIVES:  To examine whether and to what extent a company's presence in Google Search mobile results, and Google Maps service search results, affects pharmacies' acquisition of new consumers   RESEARCH QUESTIONS: Does the presence of pharmacies in Google MyBusiness increase the number of their customers ? Is the increase in the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Czy leci z nami pilot? – zarządzanie w kryzysie

  Wydarzenia

  28-05-2020 18:00 - 28-05-2020 19:30

  Zapraszamy na spotkanie z Arkadiuszem Dawidowskim – dyrektorem zarządzającym firmy ForSpa, konsultantem rynku spa&wellness, twórcą koncepcji obiektów spa w całej Polsce.

 • „PRACODAWCY DLA ZiE” - Wydziałowe Targi Pracy on-line

  Wydarzenia

  18-03-2021 11:00 - 18-03-2021 13:00

  Zapraszamy 18 marca (czwarte) na wydziałowe targi pracy! Możliwość porozmawiania z przedstawicielami firm oraz uczestniczenia w webinariach. Spotkania odbywają się on-line.

 • Anna Maria Trzaskowska dr inż.

  Anna Maria Trzaskowska od 2017 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu. Przez ponad 2 lata pełniła funkcję Zastępcy Kierownika Katedry. Członkini Zarządu Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Aktualne zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze metodyk zwinnych, lean management w szkolnictwie wyższym, cyfryzacji szkolnictwa wyższego...

 • Środowiskowe Laboratorium Technologii Bezprzewodowych

  Środowiskowe Laboratorium Technologii Bezprzewodowych powstało w ramach realizacji projektu CZT Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE i mieści się w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Laboratorium zostało wyposażone w specjalistyczne zaplecze aparaturowe, które w połączeniu z kompetencjami naukowymi i technologicznymi kadry pozwala na...