Współczesne kierunki rozwoju innowacji w sektorze usług finansowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Współczesne kierunki rozwoju innowacji w sektorze usług finansowych

Abstrakt

W coraz bardziej zmieniającej się gospodarce światowej, jednymi z najintensywniej wykorzystujących innowacje są instytucje oferujące usługi finansowe. W artykule przedstawiono uwarunkowania rozwoju innowacji usług finansowych wraz z możliwymi kierunkami rozwoju innowacyjności sektora.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Usługi w Polsce : nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T. 2 strony 233 - 238
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Czerwiński B.: Współczesne kierunki rozwoju innowacji w sektorze usług finansowych// Usługi w Polsce : nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T. 2/ ed. [red. nauk. Aleksander Panasiuk, Kazimierz Rogoziński]. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, s.233-238
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi