Marcin Cudny - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego

  * badania teoretyczne i doświadczalne oraz analizy numeryczne w Mechanice Gruntów; * badania laboratoryjne i polowe gruntów; * metody wzmacniania podłoża gruntowego; * “zieloną geotechnikę” z zastosowaniem ekologicznych materiałów, technologii i zagospodarowaniem produktów ubocznych; * badania teoretyczne, doświadczalne oraz zagadnienia praktyczne fundamentowania w odniesieniu do fundamentów bezpośrednich i głębokich, tunelowania,...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Fundacja Geotechnika w Inżynierii Lądowej i Środowiska

  Pełnione 2011-10-03 na stanowisku: członek zarzadu

 • Polski Komitet Geotechniki PKG

  Pełnione 2005-10-03 na stanowisku: członek, członek zarządu

 • Polski Komitet Normalizacyjny PKN

  Pełnione 2011-10-03 na stanowisku: członek

 • Sekcja Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

  Pełnione 2017-01-02 na stanowisku: członek

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Zespół ekspertów geotechnicznych w ramach budowy tunelu pod Martwą Wisłą

  Gdańskie Inwestycje Komunalne GIK

  nadzór dotyczący bieżących problemów geotechnicznych

wyświetlono 1061 razy