Marek Biziuk - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: prof. dr hab. inż. Marek Biziuk

prof. dr hab. inż. Marek Biziuk

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Katedra Chemii Analitycznej

  Zespół naukowo-badawczy z Katedry Chemii Analitycznej prowadzi badania podstawowe w zakresie: -opracowania nowych procedur analitycznych przeznaczonych do wykrywania, identyfikacji oraz oznaczenia szerokiego spectrum analitów w próbkach różnego typu materiałów charakteryzujących się złożonym a często także zmiennym składem matrycy, -budowy i badań charakterystyki analitycznej nowych typów elektronicznych nosów, -oszacowania wpływu...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Gdańskie Towarzystwo Naukowe

  Pełnione 2006-01-02

 • Komitet Badań Morza PAN

  Pełnione 2012-01-01

 • Komitet Chemii Analitycznej PAN

 • Polskie Towarzystwo Chemiczne, Sekcja Ochrony Środowiska

  Pełnione 2007-01-01 - 2012-12-31 na stanowisku: Przewodniczący

 • Zespół ds. Nauczania Chemii Analitycznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN

  Pełnione 2008-01-01 na stanowisku: Przewodniczący

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Rada Naukowa PPNT

  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

  opiniowanie wniosków

 • Zespół Ekspertów Narodowego Centrum Nauki

  Narodowe Centrum Nauki

  opiniowanie wniosków o granty

wyświetlono 961 razy