Mateusz Daśko - Osiągnięcia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nagrody i wyróżnienia

 • Laureat Stypendium w konkursie Marie Skłodowska-Curie Actions (Individual Fellowships) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: Komisja Europejska - 2021

 • Laureat Stypendium im. M. Bekkera przyznawanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) - 2020

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej dla Młodych Pracowników Nauki za rok 2018.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Politechnika Gdańska - 2019

 • Wyróżnienie Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej za pracę doktorską obronioną na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w roku 2018.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Oddział Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej - 2019

 • Stypendium START 2018

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - 2018

 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej - 2018

 • Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2017

wyświetlono 3769 razy