Piotr Borowiecki - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: dr hab. inż. Piotr Borowiecki

dr hab. inż. Piotr Borowiecki

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Zespół Algorytmów i Modelowania Systemów

  Studiowanie problemów i modeli teoriografowych ma na celu badanie złożoności obliczeniowej uogólnień problemu klasycznego kolorowania wierzchołków i krawędzi grafu znajdujących zastosowania w modelowaniu praktycznych problemów oraz badanie nowych miar oceny skuteczności algorytmów. W zakresie szeregowania zadań badania koncentrują się na konstrukcji harmonogramów optymalnych z punktu widzenia długości harmonogramu i średniego czasu...

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Rada Programowa dla kierunku studiów "Inżynieria danych"

  Dziekan Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej

  Członek Rady Programowej (od 2017)

 • Rada Użytkowników Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN

  Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

  Członek RU w kadencjach 2002/2005 oraz 2005/2008 -- Rada Użytkowników jest organem konsultacyjnym i opiniodawczo-doradczym Dyrektora MSK ZielMAN. Podstawowe zadania RU: opiniowanie projektów i planów rozwoju sieci MAN oraz wniosków rozwojowych i sprawozdań z działalności MSK, a także udział w budowaniu strategii współpracy z instytucjami zewnętrznymi (np. NASK).

 • Zespół ds. Informatyzacji Uniwersytetu Zielonogórskiego

  Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

  Członek zespołu w kadencji 2005/2008 -- zadaniem zespołu było opracowanie i przedstawienie władzom uczelni koncepcji dotyczącej rozbudowy oprogramowania informatycznego wspomagającego zarządzanie uniwersytetem.

 • Zespół ds. programów studiów na Politechnice Gdańskiej

  Rektor Politechniki Gdańskiej

  Koordynator dla kierunku międzywydziałowego "Inżynieria danych" (od XII 2018 w kadencji 2017/2020)

wyświetlono 2968 razy