Piotr Lorens - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

Biogram

Piotr Lorens – prof. dr hab. inż. arch., prof. nzw. Politechniki Gdańskiej.

Po ukończeniu studiów w 1994 roku podjął pracę w Zakładzie Rozwoju Miasta na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Uzyskawszy Stypendium Fulbrighta wyjechał na staż do USA, gdzie w latach 1996-1997 ukończył Special Program for Urban and Regional Studies na Massachusetts Institute of Technology oraz International Training Program na Harvard University Po powrocie do Polski obronił rozprawę doktorską poświęconą rewitalizacji frontów wodnych miast portowych (2001). Wkrótce potem jego głównym polem zainteresowań badawczych stała się kwestia współczesnych przekształceń przestrzeni publicznych miasta, w tym zjawiska jej tematyzacji. Problemowi temu poświęcił swoją rozprawę habilitacyjną. W 2007 roku, po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, objął kierownictwo Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na WA PG. W 2016 r. otrzymał tytuł naukowy profesora.

Równolegle do pracy naukowej i dydaktycznej prowadzi działalność projektową i doradczą w dziedzinie urbanistyki i planowania rozwoju. Swoje zainteresowania praktyczne ukierunkował w stronę szeroko rozumianej  problematyki równoważenia rozwoju struktur miejskich, a zwłaszcza planowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, planowania zrównoważonego rozwoju przestrzennego miast i gmin, a także transformacji zdegradowanych struktur miejskich. Pełnił m.in. funkcje, konsultanta w programie UNDP w Polsce (UMBRELLA Project) oraz projekcie „Młode Miasto” w Gdańsku. Od lat angażuje się także w działalność organizacyjną i stowarzyszeniową: w latach 2003-2009 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Gdańsku i w tym czasie  zorganizował  wiele  wydarzeń naukowych, konferencji i seminariów, poświęconych problemom współczesnego rozwoju miast. Był także odpowiedzialny za przygotowanie serii publikacji zbiorowych poświęconych temu tematowi. Obecnie (od września 2015r.) pełni funkcję Prezesa Zarządu Głównego TUP oraz - od 2011 roku - wiceprezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych (ISOCARP).

wyświetlono 1419 razy