Piotr Lorens - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

Zespoły Badawcze (Kierownik zespołu)

 • Zespół Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego

  Pracownicy Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego prowadzą różnorakie badania w zakresie szeroko rozumianej architektury, której celem jest planowanie i kształtowanie określonych zasad w aspekcie tez zrównoważonego rozwoju dotyczących architektury, budownictwa i urbanistyki w obszarach miejskich i metropolitalnych. Badania obejmą takie aspekty jak: - Rewitalizacja i odnowa struktur miejskich. - Planowanie i projektowanie...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • International Society of City and Regional Planners

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2011-10-14 na stanowisku: Wiceprezydent

 • Towarzystwo Urbanistów Polskich

  Pełnione 2009-09-16 na stanowisku: Wiceprezes Zarządu Głównego

 • Towarzystwo Urbanistów Polskich

  Pełnione 2003-06-11 - 2012-03-21 na stanowisku: Prezes Oddziału Gdańsk

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Rada naukowa Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej

  Minister Infrastruktury

  Opiniowanie decyzji dotyczącej kierunków działań Instytutu

 • Zespół ds Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk - przewodniczący Zespołu

  Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

  Prowadzenie dyskusji nt. przyszłego modelu rozwoju obszarów miejskich i metropolitalnych w Polsce

wyświetlono 1422 razy