Analiza wpływu struktury inicjatorów nadtlenkowych na efektywność dynamicznego sieciowania poliestrów alifatycznych oraz ich mieszanin. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza wpływu struktury inicjatorów nadtlenkowych na efektywność dynamicznego sieciowania poliestrów alifatycznych oraz ich mieszanin.

Celem proponowanego projektu badawczego będzie modyfikacja biodegradowalnych poliestrów alifatycznych, a także ich mieszanin oraz badanie wpływu stosowanych nadtlenków organicznych na ich właściwości. Mieszaniny polimerowe zostaną otrzymane w procesie reaktywnego wytłaczania co ma na celu polepszyć ich wzajemną mieszalność. Jako środek sieciujący zostaną zastosowane małocząsteczkowe, komercyjnie dostępne, różne typy nadtlenków organicznych. Ich wpływ na biodegradowalne poliestry oraz ich mieszaniny polimerowe zostanie zbadany przez zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej oraz mikroskopii sił atomowych. Ponadto przedmiotem projektu będzie zbadanie właściwości mechanicznych i termicznych, a także oddziaływań międzycząsteczkowych na granicy faz w otrzymanych mieszaninach oraz ich stopień usieciowania.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2018/29/N/ST8/02042 z dnia 2019-01-31
Okres realizacji:
2019-01-31 - 2021-07-30
Kierownik projektu:
Marta Przybysz-Romatowska
Realizowany w:
Katedra Technologii Polimerów
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 5

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

wyświetlono 395 razy