Definiowany programowo, uniwersalny interfejs radiowy inteligentnych urządzeń Internetu Rzeczy - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Definiowany programowo, uniwersalny interfejs radiowy inteligentnych urządzeń Internetu Rzeczy

Przedmiotem projektu jest opracowanie definiowanego programowo, uniwersalnego interfejsu radiowego dla inteligentnych urządzeń IoT (DUCH IoT), pracującego zgodnie z międzynarodowymi standardami: LTE kat. NB1/NB2. Rezultatem projektu będzie nowy produkt w formie sprzętowo-programowego frameworku NB-IoT z konfigurowalnym podziałem realizowanych funkcji pomiędzy częścią sprzętową (zrealizowaną jako moduły IP Core opisane w języku HDL w sposób niezależny od technologii), a częścią programową systemu NB1/NB2 (zrealizowaną jako programowe moduły opracowane w języku C/C++). Przyjęta forma konfigurowalnego interfejsu radiowego umożliwia jego uniwersalną implementację w zależności od estymowanych zasobów obliczeniowych i wskaźników efektywności warstwy sprzętowej w urządzeniu docelowym, tak by zmaksymalizować efektywność operacyjną całego urządzenia i skrócić czas wdrożenia. Innowacyjna konfigurowalność programowo-sprzętowej architektury interfejsu radiowego oparta będzie m.in. na wyspecyfikowanych interfejsach programowych. Umożliwią one implementację konfigurowalnego frameworku realizującego wąskopasmową komunikację radiową dla urządzeń IoT, w którym przetwarzanie danych będzie dzielone, pomiędzy częścią programową i sprzętową a wymianę danych między obiema częściami zapewnią w/w interfejsy dające swobodę w wyborze punktów połączenia obu implementacji. Sposób wykorzystania rezultatu projektu polega na zastosowaniu frameworku do rozbudowy istniejących inteligentnych urządzeń lub realizacji specjalizowanego układu SoC, integrującego funkcjonalności interfejsu radiowego NB-IoT z innymi elementami aplikacji, np. funkcje kryptograficzne, AI (Artificial Intelligence) dla stworzenia węzła Internetu Rzeczy o wymaganych cechach, skracając czas jego wdrożenia do produkcji. Opracowywany interfejs radiowy zawierać będzie zaimplementowane algorytmy wspomagające adaptacyjny odbiór sygnałów radiowych oraz estymację stanu kanału radiowego.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
DUCH IoT
Program finansujący:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
POIR.01.01.01-00-1025/19-00 z dnia 2020-05-28
Okres realizacji:
2020-06-01 - 2023-09-30
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Krzysztof Cwalina
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • DGT Sp. z o.o. (Polska)
Wartość projektu:
10 343 126.71 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 5

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2022

Rok 2021

wyświetlono 1390 razy