Definiowany programowo uniwersalny interfejs radiowy inteligentnych urządzeń internetu rzeczy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Definiowany programowo uniwersalny interfejs radiowy inteligentnych urządzeń internetu rzeczy

Abstrakt

Intensywny wzrost liczby urządzeń komunikujących się ze sobą na dużym obszarze wymaga opracowywania i realizacji rozwiązań systemowych. Z tego względu organizacja 3GPP zdefiniowała wąskopasmowy interfejs radiowy NB-IoT (Narrowband Internet of Things) będący podsystemem LTE (Long Term Evolution) na potrzeby zastosowań IoT niewymagających dużych przepływności. W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę systemu NB-IoT, a także koncepcję i sposób realizacji opracowywanego definiowanego programowo, uniwersalnego, sprzętowo-programowego frameworku wraz z laboratoryjnym środowiskiem badawczo-pomiarowym. W aktualnym etapie prac zaimplementowano większość warstwy fizycznej łącza w dół i w górę oraz wybrane elementy sterowania dostępem do medium transmisyjnego, które zweryfikowano z użyciem testera radiowego.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 131 - 135,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Błaszkiewicz O., Magiera J., Olejniczak A., Rajchowski P., Sadowski J., Ambroziak S., Cwalina K.: Definiowany programowo uniwersalny interfejs radiowy inteligentnych urządzeń internetu rzeczy// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne -Vol. 1,iss. 5 (2021), s.131-135
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2021.5.2
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi