Dobór dopuszczalnych prędkości ruchu na drogach z uwzględnieniem dynamicznego zarządzania ruchem - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dobór dopuszczalnych prędkości ruchu na drogach z uwzględnieniem dynamicznego zarządzania ruchem

Celem projektu jest stworzenie systemu informatycznego, który bazując na zaproponowanych modelach matematycznych, informacjach geo-spacjalnych oraz metodach automatycznego wnioskowania umożliwi dobór dopuszczalnych prędkości ruchu pojazdów na drogach miejskich oraz pozamiejskich. Podczas określania dopuszczalnych prędkości zostaną uwzględnione takie czynniki jak: natężenie ruchu drogowego, topologia sieci drogowej, przecięcia ze strumieniami ruchu pieszego (w tym szczególnie podatnym na niebezpieczeństwa ruchem wokół szkół czy też miejsc kultu) oraz informacje społecznościowe dostarczane przez uczestników ruchu. Stworzony system umożliwi ocenę wpływu decyzji o oznakowaniu (lub objęciu wybranych miejsc sterowaniem dynamicznym) na globalną i obszarową charakterystykę ruchu drogowego. W stworzonym rozwiązaniu zostaną uwzględnione dwa typy sterowania dopuszczalną prędkością ruchu: stale - ustalone na podstawie parametrów drogi i cech otoczenia oraz dynamiczne, które prócz powyższych czynników, podczas doboru prędkości uwzględni możliwość dynamicznego sterowania parametrami ruchu. Stworzone oprogramowanie będzie mogło zostać sprzężone z systemami sterowania ruchem lub systemem zarządzania znakami o zmiennej treści.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
OT4-4B/AGH-IET-PG-ETI-WSTKT
Program finansujący:
Rozwój Innowacji Drogowych
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
DZP/RID-I-68/14/NCBR/2016 z dnia 2016-03-17
Okres realizacji:
2016-01-01 - 2019-03-31
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
Realizowany w:
Katedra Systemów Multimedialnych
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach (Polska)
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 3

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2018

 • Analiza Nagrań Ruchu Drogowego w Kontekście Akustycznej Klasyfikacji Typu Pojazdu
  Publikacja

  Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy sygnału fonicznego w kontekście klasyfikacji typu pojazdu. Część teoretyczna zawiera krytyczny przegląd systemów monitorowania ruchu drogowego, w szczególności systemów ITS (Intelginet Transport System). Część praktyczna przedstawia założenia dotyczące przygotowania bazy nagrań testowych, uwzględniających różne scenariusze ruchu drogowego. Zarejestrowane sesje nagraniowe przetworzono,...

 • Employing economical methods for pavement defects estimation

  It is a common practise that measurements of road surface conditions are made using professional and expensive apparatus. Typically a van or a truck equipped with a set of professional sensors i.e. laser scanners of surface is used, therefore the measurement update period is often quite long. Two alternative low-cost methods for estimating road pavement defects and failures were proposed and investigated by the authors. The first...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sound quality metrics applied to road noise evaluation

  Road noise monitoring systems typically measure sound levels in specific time periods. The more insightful approach suggests to measure also the nature of noise. Sound quality of sounds such as car noise can be objectively evaluated by several parameters. One of them is psychoacoustic annoyance, described by loudness, tone color, and the temporal structure of sound. In this paper the assessment of several sound quality parameters, such...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 224 razy