Edukacja dla doskonalenia jakości - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Edukacja dla doskonalenia jakości

Głównym celem projektu Edu4QI jest opracowanie i weryfikacja modułowego programu studiów podyplomowych z zakresu współczesnych koncepcji doskonalenia procesów. Modułowy program umożliwi elastyczne dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do oczekiwań szerokiego grona interesariuszy - absolwentów I i II st. studiów z różnych obszarów nauk technicznych i społecznych. Celem uzupełniającym jest wypracowanie rekomendacji dotyczących usprawnienia procesu kształcenia podyplomowego absolwentów uczelni. Cel ten odnosi się do 2 obszarów priorytetowych - „Zarządzanie w sektorze edukacji” oraz „Rozwój kultury jakości w edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości”. Rekomendacje dotyczyć będą stosowania elementów Lean Management, modeli doskonałości (EFQM) oraz normatywnych systemów zarządzania (ISO 21001). Ważnym elementem będą rozwiązania sprzyjające kształtowaniu kultury jakości w uczelniach i umożliwiające jej diagnozowanie. Cele związane są z celami Programu, w tym: poszerzaniem baz wiedzy, wymianą dobrych praktyk edukacyjnych, budowaniem świadomości projakościowej kadry uczelni, dostosowywaniem oferty do potrzeb rynku pracy. Osiągnięcie tych celów przyczyni się do wzbogacenia oferty uczelni w zakresie doskonalenia procesów w sektorach produkcyjnym i usługowym, w tym w usługach publicznych. Badania będą prowadzone w systemie hybrydowym, w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej. Innowacyjność projektu i jego efekty wynikają z: maksymalizacji udziału zajęć praktycznych, zajęcia w systemie projektowym prowadzone są nie tylko przez nauczycieli akademickich, ale głównie przez praktyków, przedsiębiorstwa współpracujące zapewniają pomoc w realizacji praktycznych celów edukacyjnych, elementy progresywnego koncepcje doskonalenia będą wykorzystywane w zarządzaniu studiami w sektorze szkolnictwa wyższego (LeanHE, EFQM BEM) z naciskiem na kształtowanie i diagnozowanie kultury jakości.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Edu4QI
Program finansujący:
Edukacja
Instytucja:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Okres realizacji:
2021-12-01 - 2023-11-30
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Piotr Grudowski
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Nauk o Jakości
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • University of Stavanger (Norwegia)
Wartość projektu:
193 572.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Edukacyjny
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 141 razy