European forum and oBsErvatory for OPEN science in transport - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

European forum and oBsErvatory for OPEN science in transport

Celem projektu BE OPEN jest promowanie otwartej nauki oraz wspieranie regulacji i standardów dotyczących Open Science w badaniach nad transportem. Głównym celem jest budowanie świadomości praktycznego wpływu Open Science na rozwój badań nad transportem dzięki m.in. otwartemu dostępowi do publikacji czy przekazywanie danych w standardzie data FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Otwarty dostęp do publikacji zostanie zapewniony dzięki rozwiązaniom systemowym European Open Science Cloud, które będą kluczowym czynnikiem w udostępnianiu i ponownym wykorzystywaniu danych badawczych przez naukowców prowadzących badania w dziedzinie transportu. Politechnika Gdańska występuje w projekcie jako Third Party we współpracy z WEGEMT - A EUROPEAN ASSOCIATION OF UNIVERSITIES IN MARINE TECHNOLOGY, a do zadań, jakie ma do zrealizowania, należy zebranie tzw. Key Actors; wskazanie potrzeb i obiekcji interesariuszy; przygotowanie wytycznych i mapy drogowej promocji Open Science w badaniach w dziedzinie transportu.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
BE OPEN
Program finansujący:
HORYZONT 2020
Instytucja:
Komisja Europejska
Porozumienie:
824323 — BE OPEN — H2020-MG-2018-2019-2020/H2020-MG-2018-SingleStage-INEA z dnia 2018-12-03
Okres realizacji:
2019-01-01 - 2021-06-30
Kierownik zespołu badawczego:
dr Anna Wałek
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Biuro Biblioteki Głównej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS (UITP) (Belgia)
 • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH) (Grecja)
 • ATHENA RESEARCH AND INNOVATION CENTER IN INFORMATION, COMMUNICATION AND KNOWLEDGE TECHNOLOGIES (ARC) (Grecja)
 • DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UNG RAUMFAHRT EV (DLR) (Niemcy)
 • VDI/VDE INNOVATION + TECHNIK GMBH (VDI/VDE) (Niemcy)
 • OSBORNE CLARKE ANWALTOSSOZIETAT (OC) (Niemcy)
 • FOUNDATION WEGEMT - A EUROPENA ASSOCIATION OF UNIVERSITIES IN MARINE TECHNOLOGY AND RELATED SCIENCES (WEGEMT) (Holandia)
 • NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS (NTUA) (Grecja)
 • FORUM DES LABORATORIES NATIONAUX EUROPEENS DE RECHERCHE ROUTIERE (FEHRL) (Belgia)
 • HUMANIST VCE (HUMANIST) (Francja)
 • KONNEKT ABLE TECHNOLOGIES LIMITED (Konnekt-able) (Irlandia)
 • TRANSPORTOKONOMIKS INSTITUTT (TOI) (Norwegia)
 • European Conference of Transport Research Institutes (ECTRI AISBL) (Belgia)
 • FIT CONSULTING SRL (FIT) (Włochy)
 • EURNEX e.V. (EUTNEX) (Niemcy)
 • EUROPEAN ASSOCIATION OF AVIATION TRAINING AND EDUCATION ORGANIZATIONS (EATEO) (Cypr)
 • SCIPEDIA S.L. (SCIPEDIA) (Hiszpania)
Wartość projektu:
1 997 283.75 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 213 razy