Instrumentalizacja pomiaru zapachu z zastosowaniem elektronicznego nosa - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Instrumentalizacja pomiaru zapachu z zastosowaniem elektronicznego nosa

Celem projektu jest opracowanie procedury tworzenia instrumentalnych indeksów zapachu mieszanin odorantów i określenie występowania złożonych interakcji zapachowych (synergizm, maskowanie, neutralizacja) między odorantami w mieszaninach imitujących zapachy ze składowisk odpadów komunalnych i oczyszczalni ścieków. Założony cel realizowany będzie za pomocą paneli sensorycznych i prototypów elektronicznych nosów zbudowanych z czujników półprzewodnikowych i czujników typu PID. Przynależność danej zapachowej mieszaniny do odpowiedniego instrumentalnego indeksu zapachu zostanie określona za pomocą korelacyjnych badań sensorycznych i prototypów elektronicznych nosów. Uzyskane wyniki zostaną poddane analizie chemometrycznej w celu wydobycia z tych danych dodatkowych informacji o braku/lub występowaniu współzależności pomiędzy intensywnością zapachu, jego jakością hedoniczną a sygnałem uzyskanym z poszczególnych czujników. Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz chemometrycznych zostanie opracowany algorytm umożliwiający przypisanie danej zapachowej mieszaniny gazowej do odpowiedniego instrumentalnego indeksu zapachu. Mieszaniny gazowe imitujące zapachy wydobywające się ze składowisk odpadów komunalnych i oczyszczalni ścieków będą wytwarzane za pomocą generatora gazowych mieszanin zapachowych skonstruowanego od podstaw w ramach realizacji tego projektu. Poprawność utworzonych instrumentalnych indeksów zapachu zostanie w końcowym etapie realizacji projektu zweryfikowana w rzeczywistych warunkach pracy prototypów urządzeń typu "e-nos" wokół komunalnych składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków. Możliwość występowania złożonych interakcji między odorantami występującymi w mieszaninach, prowadzących do synergizmu lub odwrotnie do maskowania lub neutralizacji nie zostało do końca wyjaśnione przez naukowców, dlatego celowym jest podjęcie próby wyjaśnienia i opisania tego zagadnienia z wykorzystaniem zaproponowanej metodyki badawczej. Informacje otrzymane w wyniku tych badań pozwolą na rozszerzenie zakresu wiedzy z dziedziny analizy zapachu.

Informacje szczegółowe

Finansowanie projektu:
OPUS
Porozumienie:
UMO-2015/19/B/ST4/02722 UMO-2015/19/B/ST4/02722 z dnia 2016-07-07
Okres realizacji:
2016-07-07 - 2020-01-06
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jacek Gębicki
Realizowany w:
Katedra Chemii Analitycznej
Wartość projektu:
548 400.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 6

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

Katalog Projektów

2020

2019

2018

2017

wyświetlono 156 razy