Ocena możliwości zastosowania kwasu foliowego i/lub transferyny jako łączników w koniugatach kropek kwantowych z niesymetrycznymi bisakrydynami w celu zwiększenia ich selektywności i cytotoksyczności wobec komórek nowotworu płuc i prostaty. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena możliwości zastosowania kwasu foliowego i/lub transferyny jako łączników w koniugatach kropek kwantowych z niesymetrycznymi bisakrydynami w celu zwiększenia ich selektywności i cytotoksyczności wobec komórek nowotworu płuc i prostaty.

Badania zaplanowane w niniejszym projekcie mają na celu ocenę możliwości wykorzystania kwasu foliowego i/lub transferyny jako łączników w koniugatach pomiędzy luminescencyjnymi kropkami kwantowymi a niesymetrycznymi bisakrydynami (UAs) w celu zwiększenia selektywności i aktywności cytotoksycznej tych związków wobec komórek nowotworu płuc i prostaty. Wyniki tego projektu znacznie poszerzą wiedzę nt. aktywności biologicznej UAs skoniugowanych z kropkami kwantowymi, a także wpływu zastosowania kwasu foliowego i transferyny jako linkerów targetujących badane koniugaty do komórek nowotworowych. Ponadto, planowane badania będą stanowiły podstawę do projektowania kolejnych systemów transportujących badane chemoterapeutyki do komórek nowotworowych z nadekspresją różnych receptorów na powierzchni błony komórkowej. Wyniki tych badań mogą być w przyszłości komercjalizowane.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2020/37/N/NZ7/01979 z dnia 2021-01-14
Okres realizacji:
2021-01-14 - 2023-01-13
Kierownik projektu:
dr inż. Joanna Pilch
Realizowany w:
Katedra Technologii Leków i Biochemii
Wartość projektu:
139 998.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 4

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2023

Rok 2022

wyświetlono 1671 razy