Opracowanie pionierskich technologii niezbędnych do wprowadzenia na rynek Mobilnego Centrum Nauki oraz przygotowanie prototypu rozwiązania - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opracowanie pionierskich technologii niezbędnych do wprowadzenia na rynek Mobilnego Centrum Nauki oraz przygotowanie prototypu rozwiązania

Opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i wykonanie ok. 15 stanowisk demonstracyjnych do interaktywnej realizacji naukowych eksperymentów dydaktycznych z zakresu astronomii, badania kosmosu i misji kosmicznych dla potrzeb Mobilnego Centrum Nauki, z wykorzystaniem urządzeń do prowadzenia obserwacji astronomicznych, bazy zdjęć satelitarnych i lotniczych obserwacji Ziemi, urządzeń i oprogramowania rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, urządzeń mechatronicznych i robotycznych, mechanizmów sterowania haptycznego, oprogramowania symulacyjnego oraz urządzeń do obserwacji wybranych zjawisk fizycznych w czasie rzeczywistym. Opracowane prototypy stanowisk demonstracyjnych osiągną poziom dojrzałości technologicznej TRL-9 i zostaną wdrożone do działalności przedsiębiorstwa – lidera konsorcjum. Dzięki swojej modułowej konstrukcji Mobilne Centrum Nauki będzie mogło być umieszczane w dowolnym rejonie kraju, bez konieczności wygospodarowania dodatkowej przestrzeni wewnątrz istniejących budynków, i zapewni inteligentne strumieniowanie zaawansowanych treści dydaktycznych w czasie rzeczywistym, dedykowanych różnym grupom społecznym, w tym wykluczonym zdrowotnie, ekonomiczne lub geograficznie. Politechnika Gdańska będzie współwłaścicielem opracowanych rozwiązań i udziałowcem wdrożenia Mobilnego Centrum Nauki na rynku krajowym oraz współautorem planowanych w ramach projektu zgłoszeń patentowych dla wybranych stanowisk demonstracyjnych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
MCN
Program finansujący:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
POIR.01.01.01-00-1753/20 z dnia 2021-06-15
Okres realizacji:
2021-09-01 - 2023-08-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Jacek Lebiedź
Realizowany w:
Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • MAE Multimedia Art & Education sp. z o.o. (Polska)
Wartość projektu:
5 238 889.96 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy