Pochodne aromatycznych makrolidów polienowych o polepszonej selektywnej toksyczności - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pochodne aromatycznych makrolidów polienowych o polepszonej selektywnej toksyczności

Projekt zawiera propozycję przeprowadzenia interdyscyplinarnych kompleksowych badań ukierunkowanych na projektowanie, syntezę i charakterystykę półsyntetycznych pochodnych trzech antybiotyków przeciwgrzybowych z grupy tzw. heptaenów aromatycznych. Oczekuje się, że proponowane w założeniach projektu modyfikacje strukturalne cząsteczek antybiotyków powinny skutkować znaczącą redukcją toksyczności nowych pochodnych wobec komórek ssaczych, w porównaniu do toksyczności macierzystych antybiotyków. Interpretacja wyników badań eksperymentalnych proponowanych w projekcie wspomagana będzie efektami obliczeń teoretycznych i modelowania molekularnego, ukierunkowanych na zrozumienie molekularnych podstaw oczekiwanego polepszenia selektywnej toksyczności badanych związków przeciwgrzybowych. Nowe fungicydy otrzymane w wyniku realizacji projektu będą mogły zostać wykorzystane jako związki wiodące dla późniejszego opracowania potencjalnych leków dla chemoterapii przeciwgrzybowej.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2016/23/B/NZ7/01223 z dnia 2017-07-04
Okres realizacji:
2017-07-04 - 2021-07-03
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Technologii Leków i Biochemii
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 4

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

Rok 2019

wyświetlono 264 razy