Projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej nowych amidosiarczanowych inhibitorów sulfatazy steroidowej zawierających w swojej konstytucji ugrupowania fosforowe lub wiązania C-F - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej nowych amidosiarczanowych inhibitorów sulfatazy steroidowej zawierających w swojej konstytucji ugrupowania fosforowe lub wiązania C-F

Celem naukowym badań jest projektowanie, synteza oraz oznaczanie aktywności biologicznej nowych inhibitorów sulfatazy steroidowej (STS) na bazie amidosiarczanowych pochodnych zawierających w swojej konstytucji ugrupowania fosforowe lub wiązania C-F jako potencjalnych leków wykorzystywanych w terapii hormonozależnego raka piersi. Zakres projektu będzie obejmował: • badania z wykorzystaniem technik modelowania molekularnego, • syntezę chemiczną zaprojektowanych, nowych inhibitorów STS oraz • oznaczanie ich aktywności biologicznej w testach in vitro na oczyszczonym enzymie STS pochodzącym z łożyska ludzkiego oraz na wyselekcjonowanych liniach komórkowych raka piersi. Oczekuję, że otrzymane, nowe inhibitory STS będą charakteryzować się bardzo wysoką aktywnością w stosunku do wyizolowanej z łożyska ludzkiego STS, jak i w badaniach z wykorzystaniem linii komórkowych raka piersi. Z tego też powodu, otrzymane wyniki będą rozpowszechniane w wysokiej rangi czasopismach medycznych, biologicznych oraz chemicznych, a także prezentowane na europejskich oraz ogólnoświatowych konferencjach podejmujących tę tematykę badań. Biorąc pod uwagę przyjętą wielodyscyplinarną formę projektu oczekuję, iż rezultaty prac będą stanowiły podstawę publikacji naukowych w najlepszych czasopismach w tej dziedzinie jak również wniosą istotny wkład w rozwijanie nowych technologii produkcji leków. Wszystkie wyniki badań będą analizowane w odniesieniu do możliwości ich patentowania.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
ETIUDA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2017/24/T/NZ7/00271 z dnia 2017-09-18
Okres realizacji:
2017-10-02 - 2018-10-01
Kierownik projektu:
dr inż. Mateusz Daśko
Realizowany w:
Katedra Chemii Organicznej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2019

wyświetlono 218 razy