Specyficzne oddziaływania nowych przeciwnowotworowych niesymetrycznych bisakrydyn z DNA i białkami ABC oraz ich zdolność do modulacji aktywności enzymatycznej i transkrypcji receptorów jądrowych jako elementy molekularnego mechanizmu ich działania - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Specyficzne oddziaływania nowych przeciwnowotworowych niesymetrycznych bisakrydyn z DNA i białkami ABC oraz ich zdolność do modulacji aktywności enzymatycznej i transkrypcji receptorów jądrowych jako elementy molekularnego mechanizmu ich działania

Biorąc pod uwagę bardzo specyficzne właściwości naszych nowych związków przeciwnowotworowych, postawiliśmy hipotezę, że może wynikać z ich oddziaływań z innymi niż podwójna helisa, formami DNA. Związki te mogą też mieć wpływ na procesy transkrypcji ważnych funkcjonalnie białek. Uwzględniamy też fakt iż receptory jądrowe prawdopodobnie mają zdolność modulacji ekspresji wybranych białek biorących udział w szeroko pojętej odpowiedzi komórkowej, np. apoptozie. Dla zweryfikowania powyższych hipotez proponujemy realizację następujących zadań badawczych: 1. Określenie struktur 3D dla związków UAs w roztworach wodnych oraz opis molekularnych oddziaływań tych związków z G-kwadrupleksami 2. Wpływ UAs na efekty transkrypcji. Określenie ważnych funkcjonalnie genów i szlaków poprzez badanie ekspresji miRNA-mRNA i metylacji DNA. 3. Określenie czy badane związki są substratami i/lub modulatorami pomp błonowych z rodziny transporterów ABC. 4. Metabolizm związków UAs w komórkach nowotworowych HepG2, LS180. Ich wpływ na modulację aktywności enzymatycznej w komórkach nowotworowych oraz na poziom ekspresji wybranych izoenzymów P450 i UGT. Wobec pozytywnych wyników w tym zakresie z punktu 2 dalsze badania ekspresji i poziomu białek wybranych receptorów jądrowych. 5. Zależność pomiędzy ekspresją receptorów jądrowych i białek zaangażowanych w progresję cyklu komórkowego i apoptozę w komórkach HepG2, LS180, H460 i DU-145, po ich inkubacji z badanymi związkami. 6. Kinetyka metabolitów dwóch wybranych związków UAs określona na podstawie ich analizy we krwi i moczu u myszy. Proponowane padania poszerzą wiedzę o naszym potencjalnym leku przeciwnowotworowym, otrzymanym na naszym Wydziale, który został przez Politechnikę Gdańską opatentowany, jako patent EU (2017) i US(2019) co "podwyzszy jego wartośc" w ewentualnych dalszych projektach zmierzających do wdrożenia jako lek.

Informacje szczegółowe

Finansowanie projektu:
OPUS
Porozumienie:
UMO-2019/33/B/NZ7/02534 z dnia 2020-04-02
Okres realizacji:
2020-04-02 - 2023-04-01
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska
Realizowany w:
Katedra Technologii Leków i Biochemii
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Clinical Research Centre, Medical University of Białystok (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1220 razy