Specyficzne oddziaływania nowych przeciwnowotworowych niesymetrycznych bisakrydyn z DNA i białkami ABC oraz ich zdolność do modulacji aktywności enzymatycznej i transkrypcji receptorów jądrowych jako elementy molekularnego mechanizmu ich działania - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Specyficzne oddziaływania nowych przeciwnowotworowych niesymetrycznych bisakrydyn z DNA i białkami ABC oraz ich zdolność do modulacji aktywności enzymatycznej i transkrypcji receptorów jądrowych jako elementy molekularnego mechanizmu ich działania

Biorąc pod uwagę bardzo specyficzne właściwości naszych nowych związków przeciwnowotworowych, postawiliśmy hipotezę, że może wynikać z ich oddziaływań z innymi niż podwójna helisa, formami DNA. Związki te mogą też mieć wpływ na procesy transkrypcji ważnych funkcjonalnie białek. Uwzględniamy też fakt iż receptory jądrowe prawdopodobnie mają zdolność modulacji ekspresji wybranych białek biorących udział w szeroko pojętej odpowiedzi komórkowej, np. apoptozie. Dla zweryfikowania powyższych hipotez proponujemy realizację następujących zadań badawczych: 1. Określenie struktur 3D dla związków UAs w roztworach wodnych oraz opis molekularnych oddziaływań tych związków z G-kwadrupleksami 2. Wpływ UAs na efekty transkrypcji. Określenie ważnych funkcjonalnie genów i szlaków poprzez badanie ekspresji miRNA-mRNA i metylacji DNA. 3. Określenie czy badane związki są substratami i/lub modulatorami pomp błonowych z rodziny transporterów ABC. 4. Metabolizm związków UAs w komórkach nowotworowych HepG2, LS180. Ich wpływ na modulację aktywności enzymatycznej w komórkach nowotworowych oraz na poziom ekspresji wybranych izoenzymów P450 i UGT. Wobec pozytywnych wyników w tym zakresie z punktu 2 dalsze badania ekspresji i poziomu białek wybranych receptorów jądrowych. 5. Zależność pomiędzy ekspresją receptorów jądrowych i białek zaangażowanych w progresję cyklu komórkowego i apoptozę w komórkach HepG2, LS180, H460 i DU-145, po ich inkubacji z badanymi związkami. 6. Kinetyka metabolitów dwóch wybranych związków UAs określona na podstawie ich analizy we krwi i moczu u myszy. Proponowane padania poszerzą wiedzę o naszym potencjalnym leku przeciwnowotworowym, otrzymanym na naszym Wydziale, który został przez Politechnikę Gdańską opatentowany, jako patent EU (2017) i US(2019) co "podwyzszy jego wartośc" w ewentualnych dalszych projektach zmierzających do wdrożenia jako lek.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
BisMolMechZM2020
Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2019/33/B/NZ7/02534 z dnia 2020-04-02
Okres realizacji:
2020-04-02 - 2023-04-01
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska
Członkowie zespołu:
 • Kierowanie i prowadzenie badań w zakresie odpowiedzi biologicznej komórek nowotworowych. dr hab. Ewa Augustin
 • Realizacja zadań związanych z indukcją zmian ekspresji enzymów i modulacją transportu przez błony. dr inż. Monika Pawłowska
 • Badania mechanizmów stabilizacji przez badane związki DNA G-kwadrupleksów. dr inż. Tomasz Laskowski
 • Synteza potrzebnych do badań badanych pochodnych bis akrydyny. dr inż. Ewa Paluszkiewicz
 • Realizacja zadań w zakresie cytotoksyczności, metabolizmu i zdolności do indukcji receptorów. dr Joanna Frąckowiak
 • Realizacja badań na poziomie komórkowym związanych z metabolizmem i odpowiedzią komórkową. Jolanta Kulesza
 • Badania w zakresie właściwości fizykochem. i metabolizmu badanych związków w układach bezkomórkowych Michał Kosno
Realizowany w:
Katedra Technologii Leków i Biochemii
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • Clinical Research Centre, Medical University of Białystok (Polska)
Wartość projektu:
3 011 700.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 4

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2022

Rok 2021

wyświetlono 1509 razy