3D calculations of aerodynamic forces causing self-excited vibrations of turbine rotor systems. Part I: Shroud seal flow inwestigations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

3D calculations of aerodynamic forces causing self-excited vibrations of turbine rotor systems. Part I: Shroud seal flow inwestigations

Abstrakt

Opisano numeryczną i doświadczalną metodę badania przepływu w uszczelnieniu nadbandażowym stopnia turbinowego. Badania numeryczne przeprowadzono programem Fluent, a badania doświadczalne wykonano na powietrznej turbinie modelowej. Uwzględniono niesymetryczny rozkład szczeliny nadbandażowej na skuteknie centrycznego położenia osi wirnika względem osi cylindra. Zamieszczono przykładowe wyniki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Tagungsband. XXXV Kraftwerkstechnisches Kolloquium "Turbomaschinen in Energieanlagen" Dampfturbinen, Gasturbinen, Pumpen, Verdichter, Wasserturbinen, Windturbinen. Dresden, 23 und 24 September 2003 strony 1 - 10
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kosowski K., Stępień R.: 3D calculations of aerodynamic forces causing self-excited vibrations of turbine rotor systems. Part I: Shroud seal flow inwestigations// Tagungsband. XXXV Kraftwerkstechnisches Kolloquium "Turbomaschinen in Energieanlagen" Dampfturbinen, Gasturbinen, Pumpen, Verdichter, Wasserturbinen, Windturbinen. Dresden, 23 und 24 September 2003/ Dresden: Techn. Univ., 2003, s.1-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi