3D calculations of aerodynamic forces causing self-excited vibrations of turbine rotor systems. Part II: Pressure forces - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

3D calculations of aerodynamic forces causing self-excited vibrations of turbine rotor systems. Part II: Pressure forces

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań numerycznych sił generowanych w uszczelnieniu nadbandażowym stopnia turbinowego przeprowadzone metodą Fluent. Uwzględniono niecentryczne położenie osi wirnika względem osi korpusu. Rozpatrzono bandaże o różnej geometrii. Niektóre wyniki zweryfikowano doświadczalnie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Tagungsband. XXXV Kraftwerkstechnisches Kolloquium "Turbomaschinen in Energieanlagen" Dampfturbinen, Gasturbinen, Pumpen, Verdichter, Wasserturbinen, Windturbinen. Dresden, 23 und 24 September 2003 strony 1 - 10
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kosowski K., Stępień R.: 3D calculations of aerodynamic forces causing self-excited vibrations of turbine rotor systems. Part II: Pressure forces// Tagungsband. XXXV Kraftwerkstechnisches Kolloquium "Turbomaschinen in Energieanlagen" Dampfturbinen, Gasturbinen, Pumpen, Verdichter, Wasserturbinen, Windturbinen. Dresden, 23 und 24 September 2003/ Dresden: Techn. Univ., 2003, s.1-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi