A method for evaluating the performance of a marine piston internal combustion engine used as the main engine on a ship during its voyage in different sailing conditions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A method for evaluating the performance of a marine piston internal combustion engine used as the main engine on a ship during its voyage in different sailing conditions

Abstrakt

Przedstawiono metodę oceny działania tłokowych silników spalinowych napędu głównego staków morskich, nazywanych silnikami głównymi, działających w typowych warunkach ich eksploatacji. Warunki te zostały opisane z uwzględnieniem pola osiągów tego rodzaju silników. Metoda ta umożliwia obliczenie wartości działania w wyniku zastosowania rachunku całkowego. Znamienne jest to, że działanie wspomnianych silników spalinowych zostało przyrównane do wielkości fizycznej, którą można wyrazić w formie liczby z jednostką miary nazwaną dżulosekundą. Zaproponowano zastosowanie takich rodzajów funkcji podcałkowych (którymi są zależności funkcyjne energii przetwarzanej w tych silnikach od czasu) aby można było skorzystać z drugiego głównego twierdzenia całkowego, upoważniającego do zastosowania wzoru Newtona-Leibniza. Rozważania dotyczą procesu zmian energii przetwarzanej w silnikach spalinowych podczas ich działania, który został opisany w formie deterministycznego modelu procesu rzeczywistego z uwzględnieniem jego przykładowej realizacji.

Cytowania

  • 3

    CrossRef

  • 3

    Web of Science

  • 3

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Polish Maritime Research nr 17, strony 31 - 38,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Girtler J.: A method for evaluating the performance of a marine piston internal combustion engine used as the main engine on a ship during its voyage in different sailing conditions// Polish Maritime Research. -Vol. 17, nr. Nr 4(65) (2010), s.31-38
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.2478/v10012-010-0033-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi