A Method Supporting Monitoring And Repair Processes of Information Systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A Method Supporting Monitoring And Repair Processes of Information Systems

Abstrakt

W pracy zaproponowano nową metodę (ARM) zarządzania monitorowaniem i naprawą systemów IT, bez przerywania ciągłości ich funkcjonowania. Metoda ta integruje procesy monitorowania (uwzględniając już istniejące i stosowane rozwiązania) z procesami naprawy. Stworzono formalny model koncepcyjny opisujący dziedzinę monitorowania i naprawy oraz formalne specyfikacje mechanizmu napraw oraz wybranych procedur naprawczych. Do specyfikacji formalnych wykorzystano metodę Z. Specyfikacje te zostały poddane analizie pod kątem oceny ich adekwatności i spójności (wykorzystano tu narzędzie Z/EVES). Specyfikacje te stanowią abstrakcyjną definicję metody ARM, która może być wykorzystana do implementacji metody w wybranym środowisku docelowym. Wykorzystano je do wytworzenia prototypu wspierającego ARM, który został zrealizowany i poddany badaniom eksperymentalnym w firmie Lufthansa Systems Poland. Badania te miały na celu ocenę skuteczności i wydajności metody ARM. Skuteczność została potwierdzona przez implementację reprezentatywnego zestawu procedur naprawczych oraz integrację z przemysłowym systemem monitorowania NAGIOS. Wydajność oceniono poprzez ocenę poprawy czasu realizacji napraw przy wykorzystaniu metody ARM w stosunku do sytuacji, gdy nie była ona stosowana. Przeprowadzone badania w pełni potwierdziły przydatność metody ARM w warunkach przemysłowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi