Acidity trace pollutants of urban rain and roof runoff from selected roof coverings - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Acidity trace pollutants of urban rain and roof runoff from selected roof coverings

Abstrakt

W pracy przedstawiono dane dotyczące chemizmu opadów atmosferycznych i wód spływnych pobranych na terenie dużej aglomeracji miejskiej. Oznaczane były: pH, aniony - chlorki, azotany i siarczany oraz metale ciężkie - cynk, ołów, miedź, kadm. Próbki były pobierane na terenie Trójmiasta i w Dąbrówce Tczewskiej koło Gdańska z budynków pokrytych nowymi i starymi pokryciami. Badania prowadzono od kwietnia do czerwca 2006.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
RED. ZAGR. ANGIELSKI nr 1, strony 65 - 72,
ISSN:
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż.: Acidity trace pollutants of urban rain and roof runoff from selected roof coverings// RED. ZAGR. ANGIELSKI. -Vol. 1., nr. no. 1 (2010), s.65-72
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi