Acridinone antitumor agents: C-1311, C-1330 and C-1305 are metabolized by flavin-containing monooxygenase isoenzymes: FMO1, FMO3 and FMO5 with different rates - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Acridinone antitumor agents: C-1311, C-1330 and C-1305 are metabolized by flavin-containing monooxygenase isoenzymes: FMO1, FMO3 and FMO5 with different rates

Abstrakt

Rekombinantowe ludzkie monooksygenazy flawinowe: FMO1, FMO3, FMO5 indukują przemiany metaboliczne wybranych do badań pochodnych akrydonu. Biotransformacja związków C-1311, C-1330 i C-1305 przez FMO prowadzi do jednego produktu o strukturze N-tlenku. Wyniki badań wskazują, że najbardziej podatna na przemiany wobec FMO jest pochodna triazoloakrydonu C-1305. Wydaje się więc, że głównymi enzymami pierwszej fazy przemian metabolicznych pochodnych akrydonu nie są izoenzymy cytochromu P450, a raczej biorące udział w procesach detoksykacyjnych izoenzymy monooksygenazy flawinowej.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Archiwalna
Typ:
suplement, wydanie specjalne, dodatek
Opublikowano w:
DRUG METABOLISM REVIEWS nr 41,
ISSN: 0360-2532
Tytuł wydania:
Drug Metabolism Review.-[suplement]
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Potęga A., Fedejko - Kap B., Dąbrowska E., Konopa J., Mazerska Z.:Acridinone antitumor agents: C-1311, C-1330 and C-1305 are metabolized by flavin-containing monooxygenase isoenzymes: FMO1, FMO3 and FMO5 with different rates//.-Vol. 41,nr. s 1 supplement(2009),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi