Contribution of UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) in metabolism of acridinone antitumor agents, C-1311, C-1305, and their less active structural analogues, C-1330 and C-1299 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Contribution of UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) in metabolism of acridinone antitumor agents, C-1311, C-1305, and their less active structural analogues, C-1330 and C-1299

Abstrakt

Celem prowadzonych badań było określenie roli UDP-glukuronylotransferaz, uważanych za najważniejsze enzymy detoksykujące, w metabolizmie pochodnych imidazo- i triazoloakrydonu. Wykazano, że najbardziej aktywne przeciwnowotworowo związki z obu grup, tj. C-1311 i C-1305 są transformowane do O-glukuronidów, w przeciwieństwie do ich metoksylowych analogów, odpowiednio związku C-1330 i C-1299. Analiza składu mieszanin reakcyjnych zawierających frakcję mikrosomalną hepatocytów ludzkich oraz kofaktory UDPGA i NADPH wskazała, że produkty reakcji katalizowanych przez monooksygenazy flawinowe (FMO), zidentyfikowane wcześniej jako N-tlenki, są również substratami dla UDP-glukuronylotransferaz. Podsumowując, otrzymane wyniki wskazują, że reakcja glukuronidacji odgrywa kluczową rolę w detoksykacji C-1311 i C-1305.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inne
Typ:
suplement, wydanie specjalne, dodatek
Opublikowano w:
FEBS Journal nr 277, strony 294 - 295,
ISSN: 1742-464X
Tytuł wydania:
The FEBS Journal. strony 294 - 295
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Potęga A., Fedejko - Kap B., Jóźwiak P., Smoliński T., Konopa J., Mazerska Z.:Contribution of UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) in metabolism of acridinone antitumor agents, C-1311, C-1305, and their less active structural analogues, C-1330 and C-1299//.-Vol. 277,nr. suppl. 1(2010),s.294-295
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi