Administrowanie systemami internetowymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Administrowanie systemami internetowymi

Abstrakt

Przedstawiono problematykę administrowania systemami internetowymi. Omówiono zasady konfguracji połączeń, integracji oraz konfguracji serwisów internetowych. Ponadto praca przedstawia zasady uwierzy-telniania użytkowników w rozproszonym systemach z wykorzystaniem mechanizmów usług katalogowych takich jak LDAP. Uwzględniono również problematykę bezpieczeństwa systemów internetowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęstsze przypadki ataków sieciowych oraz możliwości ochrony przed nimi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych strony 165 - 174
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek P.: Administrowanie systemami internetowymi// Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych/ ed. red. H. Krawczyk Gdańsk: Politech. Gdań., 2006, s.165-174
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi