Algorytmy i mechanizmy koegzystencji i współpracy heterogenicznych pakietowych systemów radiowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Algorytmy i mechanizmy koegzystencji i współpracy heterogenicznych pakietowych systemów radiowych

Abstrakt

Pakietowe sieci bezprzewodowe zyskują coraz szerszą akceptację różnych grup użytkowników, zarówno domowych, jak i ostatnio biurowych oraz biznesowych. Są one już nie tylko alternatywą dla sieci przewodowych, ale stanowią też dla nich "konkurencję" - z rozwiązaniami od pikosieci "osobistych" (WPAN) - począwszy, poprzez sieci WLAN (Wireless LAN) i WMAN, a na propozycjach WWAN kończąc. Prace badawcze i implementacyjne, wspierane głównie przez IEEE i ETSI, jak również działania wdrożeniowe i promocyjne prowadzone są w wielu kierunkach. Mają one na celu poprawę parametrów pracy sieci, opracowanie efektywnych metod kontroli zasobów, protokołów przełączania, metod wspierania mobilności i sterowania przekazami multimedialnymi, algorytmów wyboru tras i poprawę bezpieczeństwa. Winny też zagwarantować, w pierwszej kolejności koegzystencję, a w kolejnym etapie rozwoju współpracę różnych komponentów hybrydowych sieci 3/4G (5G). Przewiduje się, że wysiłki te doprowadzą do modularyzacji rozwiązań sieciowych, nadaniu im cech systemów wielofunkcyjnych, zdolnych do "automatycznego wyboru najlepszego trybu pracy". Już obecnie podejmowane są prace nad w pełni rozproszonymi (zdecentralizowanymi) metodami zarządzania zasobami sieciowymi.W artykule zaprezentowano wybrane technologie bezprzewodowe, ich podstawowe cechy i parametry. Wskażemy wybrane kierunki rozwoju pakietowych sieci bezprzewodowych, na przykładzie prac prowadzonych na Wydziale ETI PG.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania strony 46 - 49,
ISSN: 0033-2089
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Woźniak J., Machań P., Mrugalski T., Klajbor T., Gierłowski K.: Algorytmy i mechanizmy koegzystencji i współpracy heterogenicznych pakietowych systemów radiowych// Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. -., nr. nr 9 (2007), s.46-49
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi