Alokacja urządzeń pomiarowych hydrauliki w systemach wodociągowych w warunkach niepewności - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Alokacja urządzeń pomiarowych hydrauliki w systemach wodociągowych w warunkach niepewności

Abstrakt

W artykule zaproponowana została metoda wspomagania decyzji alokacji urządzeń pomiarowych hydrauliki w systemie wodociągowym (SW) rozważana w powiązaniu z zagadnieniem estymacji wielkości niezmierzonych SW oraz w warunkach korzystania z niedokładnych danych pomiarowych. Problem alokacji został sformułowany jako zagadnienie wielokryterialne, w którym składowymi wektora kryteriów są elementy rachunku kosztów tworzenia nowych punktów pomiaru oraz elementy oceny jakości estymat niemierzonych wielkości. Zaproponowana hybrydowa metoda rozwiązania zagadnienia alokacji oparta jest o wykorzystanie wielokryterialnego algorytmu genetycznego (WAG) jako narzędzia optymalizacji oraz estymatora wielkości niemierzonych jako narzędzia do określania przedziałów niepewności wielkości niemierzonych. Efektywność proponowanej metody została przetestowana symulacyjnie z wykorzystaniem danych sieci wodociągowej miasta Chojnice.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Cimiński A., Duzinkiewicz K., Głowacki J.: Alokacja urządzeń pomiarowych hydrauliki w systemach wodociągowych w warunkach niepewności// Wodociągi - Kanalizacja : teoria, praktyka, zarządzanie.. -., nr. nr 5=51 (2008), s.48-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi