IT- Enabled Comparison of Environmental Noise Levels and Noise-Evoked Hearing Impairments. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

IT- Enabled Comparison of Environmental Noise Levels and Noise-Evoked Hearing Impairments.

Abstrakt

Tematem pracy jest telemetryczny system monitorowania hałasu, opracowany w katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, przeznaczony do zdalnego monitorowania poziomów hałasu środowiskowego. Oprócz ogólnej charakterystyki systemu zaprezentowano również szereg szczegółów implementacyjnych. Przedstawiono m.in. mobilne urządzenie pomiarowe, oprogramowanie do pomiarów hałasu, dźwiękowy interfejs USB wyposażony w mikrofon pomiarowy oraz Internetową aplikację, umożliwiającą automatyczne tworzenie prostych map hałasu w oparciu o dane pozyskane z urządzeń pomiarowych za pośrednictwem komunikacji bezprzewodowej. W artykule opisano również Internetowy system do przesiewowego badania słuchu. Oba prezentowane systemy mogą przyczynić się do zmniejszenia częstości występowania chorób słuchu, powodowanych prze nadmierny hałas, głównie środowiskowy i przemysłowy. Wyniki uzyskane przez poszczególne systemy będą systematycznie porównywane na podstawie danych zawartych w dedykowanych baz danych. Na podstawie analizy wyników pozyskanych przez oba systemy przeprowadzono dyskusję dotyczącą wpływu nadmiernego hałasu na wrażliwość na hałas dla dużej populacji osób zamieszkującej lub pracującej na obszarach zagrożonych hałasem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Czyżewski A., Kotus J., Kostek B., Kochanek K., Skarżyński H.: IT- Enabled Comparison of Environmental Noise Levels and Noise-Evoked Hearing Impairments. // . -., (2004),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi