Analityka śladów - wyzwania i problemy. Trace analysis- challenges and problems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analityka śladów - wyzwania i problemy. Trace analysis- challenges and problems

Abstrakt

Przedstawiono główne źródła błędów w analityce składników śladowych i ultraśladowych obecnych w próbkach o złożonym składzie matrycy. Szczególną uwagę zwrócono na: klasyfikację metod i technik ze względu na stężenie analitu w próbce; jednostki służące do wyrażania stężeń w zakresie śladów i ultraśladów; etapy przygotowania próbek do oznaczeń końcowych; sposoby eliminacji lub zmniejszenia intensywności wpływu różnych czynników na zmiany stężenia analitu w próbce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 9, strony 991 - 998,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Namieśnik J.: Analityka śladów - wyzwania i problemy. Trace analysis- challenges and problems// Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. -Vol. 9., nr. 9 (2002), s.991-998
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi