Analiza elementarna i potencjał energetyczny osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gdańsku, Lęborku oraz Swarzewie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza elementarna i potencjał energetyczny osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gdańsku, Lęborku oraz Swarzewie

Abstrakt

Przedmiotem pracy jest przedstawienie wyników analizy elementarnej osadów ściekowych z wybranych oczyszczalni ścieków w woj. pomorskim. W artykule przedstawiono również wyniki pomiaru ciepła spalania oraz obliczone wartości opałowe wg normy PN-93/Z-15008, uwzględniające zawartość wody, osadów na różnych etapach przeróbki w obu obiektach. Wyniki przedstawione w treści uzyskano na podstawie próbek pobranych w okresie od sierpnia 2007 do listopada 2009 roku.Prezentowane oczyszczalnie różnią się sposobem prowadzenia gospodarki osadowej, w Gdańsku na Oczyszczalni Wschód osady przed odwodnieniem poddawane są fermentacji metanowe, w Lęborku osady stabilizowane są tlenowo. Swarzewo po odwodnieniu na prasie kompostuje osad. Zgoła inna jest również wielkość obiektów, Gdańsk odprowadza do morza około 95000 m3/dobę, w Lęborku i Swarzewie przepływ ścieków jest około 13-14 razy mniejszy. Pomimo jednak tych różnic osady charakteryzowały się podobną procentową zawartością pierwiastków. Również uzyskane wartości ciepła spalania osadów nadmiernych oraz po fermentacji i stabilizacji tlenowej były na zbliżonym poziomie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska strony 247 - 258,
ISSN: 0209-2646
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Ostojski A.: Analiza elementarna i potencjał energetyczny osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gdańsku, Lęborku oraz Swarzewie// Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. -., nr. z.58 (2011), s.247-258
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi