Analiza jakościowa metod segmentacji obrazu w systemach wspierania decyzji diagnostycznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza jakościowa metod segmentacji obrazu w systemach wspierania decyzji diagnostycznych.

Abstrakt

Dokonano porównania metod segmentacji obrazów medycznych. W sposób szczególny rozważono metody podziałów wodnych. Przedstawiono wyniki wybranych metryk.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 1, strony 237 - 244,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Stachowiak T., Rumiński J., Nowakowski A.: Analiza jakościowa metod segmentacji obrazu w systemach wspierania decyzji diagnostycznych.// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 1., nr. 1 (2003), s.237-244
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi