Analiza możliwości oceny stanu technicznego kotew gruntowych za pomocą propagacji fal prowadzonych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza możliwości oceny stanu technicznego kotew gruntowych za pomocą propagacji fal prowadzonych

Abstrakt

W pracy przedstawiono identyfikację długości swobodnej cięgna kotew gruntowych z wykorzystaniem metody propagacji fal prowadzonych. Badania doświadczalne propagacji fal zostały prowadzone dla modeli kotew w skali laboratoryjnej z różnymi długościami buławy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo strony 614 - 617,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Zima B., Rucka M.: Analiza możliwości oceny stanu technicznego kotew gruntowych za pomocą propagacji fal prowadzonych// Inżynieria i Budownictwo. -., nr. 11 (2015), s.614-617
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi