Analiza nowoczesnych siłowni jądrowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza nowoczesnych siłowni jądrowych

Abstrakt

W pracy analizowano obiegi termodynamiczne siłowni wykorzystujących reaktory jądrowe IV generacji. Obliczano sprawność obiegów siłowni jądrowych z nowoczesnymi reaktorami, a wyniki obliczeń porównano z tradycyjnym układem obecnie stosowanym typu PWR. Każdy z badanych układów optymalizowano ze względu na maksymalną sprawność dla zadanych parametrów początkowych. Układ nadkrytyczny wodny SCWR okazał się najkorzystniejszy ze względów techniczno-ekonomicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Systemy, technologie i urządzenia energetyczne : praca zbiorowa pod red. J. Talera. T. II. strony 841 - 854
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Piotrowicz M., Piwowarski M.: Analiza nowoczesnych siłowni jądrowych// Systemy, technologie i urządzenia energetyczne : praca zbiorowa pod red. J. Talera. T. II./ Kraków: Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2010, s.841-854
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi