Optymalizacja parametrów pracy siłowni osiągającej zaawansowane super ultrandkrytyczne parametry pary świeżej oraz modyfikacje obiegu parowego pozwalające zwiększyć jego sprawność - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja parametrów pracy siłowni osiągającej zaawansowane super ultrandkrytyczne parametry pary świeżej oraz modyfikacje obiegu parowego pozwalające zwiększyć jego sprawność

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono metody optymalizacji parametrów siłowni osiągającej zaawansowane super ultranadkrytyczne parametry pary. Stworzono modele obliczeniowe trzech nadkrytycznych obiegów parowych: z pojedynczym przegrzewam międzystopniowym, z podwójnym przegrzewem międzystopniowym oraz „Master Cycle". Zaprezentowano wpływ dodatkowego przegrzewu międzystopniowego i konfiguracji Master Cyde na sprawność obiegu parowego. Przedstawiono wpływ temperatury wody zasilającej, oraz ciśnień podziałowych na sprawność. Obliczenia pokazują, że możliwe jest przekroczenie progu 50% sprawności netto elektrowni parowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Instal strony 8 - 10,
ISSN: 1640-8160
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Głuch S., Piwowarski M.: Optymalizacja parametrów pracy siłowni osiągającej zaawansowane super ultrandkrytyczne parametry pary świeżej oraz modyfikacje obiegu parowego pozwalające zwiększyć jego sprawność// Instal. -., iss. 10 (2018), s.8-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 92 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi