Analiza odręcznych schematów blokowych z oceną ich estetyki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza odręcznych schematów blokowych z oceną ich estetyki

Abstrakt

Książka dotyczy problematyki rozpoznawania, analizy i estetyzacji ręcznie rysowanych diagramów. W szczególności skupiono się na schematach blokowych. W książce poruszono trzy główne grupy zagadnień: przetwarzania wstępnego, segmentacji i rozpoznawania obrazów, automatycznej analizy i interpretacji schematów z wykorzystaniem podejścia lingwistycznego i formalizmu gramatyk grafowych oraz zagadnienia związane z oceną estetyki prezentowania informacji i automatyczną optymalizacją wyglądu schematów blokowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Szwoch W.: Analiza odręcznych schematów blokowych z oceną ich estetyki. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2012.136 s. ISBN 978-83-926806-8-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi